Pradžia / Didysis Žaidimas
 

Betelgeizė, dogonai, drambliukas, žaltys

- Guru Guru, daug dirbi, pavargai, skiriu atostogas planetoje 111000 šalia Betelgeizės (Alpha Orionis), ten ramu, šilta, puiki vieta saulės ir vandens vonioms. Tave lydės Eleonora.

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2020 m. Gruodžio 17 d., 17:56
Skaityta: 44 k.
https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/130/590x/Dogon-people-Mali-amphibious-beings-visit-Saturday-briefing-893165.jpg
https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/130/590x/Dogon-people-Mali-amphibious-beings-visit-Saturday-briefing-893165.jpg

Prieštarauti tapo ne tik beprasmiška, bet ir pavojinga. Guru Guru
nutaisė džiugią miną ir padėkojo.

Ir štai – 111000 planeta, čia niekada kojos neįkels joks žmogus – tik
Guru Guru. Metas atsipalaiduoti ir kaupti jėgas būsimiems žygiams ir
misijoms. Ant kobalto platformos Guru Guru išsitiesė visu ūgiu.

Betelgeizė svilino it aukštakrosnės liepsna. Eleonora ištepė Guru Guru
nugarą specialiu kremu. Guru Guru pajuto malonią vėsą. Kaip gera
ilsėtis toli nuo Žemės.

- Draveni, teko daug gerų žodžių girdėti apie Betelgeizę. Ją nemažai kas ir šiomis dienomis, kartu su
Sirijaus planetomis, garbina. Vis dėlto prieš skrendant gal reikėtų pasikonsultuoti su dogonų išminčiais?
Sako, jų teritorijoje nuo seno gyvena žmonės-amfibijos iš Sirijaus planetų, kurių dogonai vadina nomais,
"ištroškusiais" (turbūt žinių, o gal tiesiog daug geria?).

O atvykimas į naują planetą visada ne tik pavojingas, bet ir smagus. Įdomu įjungti radiacijos ir radijo bangų ieškiklius, paverčiančius jas muzika, – keista, kreiva ir nemokama.

- Guru Guru, sakai, reikėtų, o gal reikėjo! Tu nuskridai
nepasitaręs... O gal ir teisingai. Nėra ko čia tartis, visi patarimai
beprasmiai, - komentavo Dravenio holograma, - gero poilsio.

- O dabar bus atlikta gydomoji procedūra, - tarė Eleonora ir ant Guru
Guru nugaros uždėjo nedidelį drambliuką (iš kur jis čia atsirado?).

Guru Guru pajuto, kaip drambliukas straubliu siurbia nuodus. Gera
sveikti. Staiga Guru Guru skaudžiai suriko.

- Pakentėk, tuoj drambliukas ištrauks karūnos virusą ir būsi sveikas.

Deja, drambliukas pats netrukus užvertė kojeles.

Greitai buvo surastas pakaitalas – žaltys. Šis ramiai susirangė ant nugaros ir užmigo. Guru Guru irgi.

Išbudo sveikas.

Kaip gerai, kad Guru Guru paslaptingame name saugojo elektros
lemputes, ir jos neliko skolingos. Guru Guru atsibudo savo lovoje,
švietė Betelgeizė (stalinė lempa), o ant krūtinės raitėsi žaltys
(elektros laidas). Guru Guru padeklamavo modifikuotą (pritaikytą
dabarčiai) Dravenio eilėraštį

Kambariuose švietė elektros lemputės

Miške medžiai sumindžiojo haliucinogenines žoles

O man viskas iki lemputės

Kas kelio nemes

To kelias nemes

- Amen... – atsiduso Guru Guru.

Komentarai