Pradžia / Didysis Žaidimas
 

Pasiklydę originale

Vietos laikraštis "Kolos kurantai" pranešė, kad jo žurnalistas užfiksavo ne tik pragariškus, galvą draskančius riksmus, bet ir (dėmesio) lenkiškas bei lietuviškas patarles, liaudies išmintį. Vietos mokslininkai ir para-para-mokslininkai suka galvas, kodėl būtent tokias. Kol kas iššifruoti du sakiniai: "tylko krowy nie zmieniają zdania" ("tik karvės nekeičia nuomonės") ir "niekada neduok durniui kelio, nes jis paprašys tą kelią išasfaltuoti".

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2020 m. Gruodžio 18 d., 18:33
Skaityta: 53 k.
https://www.worldlandtrust.org/wp-content/uploads/2017/09/sloth.jpg
https://www.worldlandtrust.org/wp-content/uploads/2017/09/sloth.jpg

- Draveni, ką tai galėtų reikšti? Nejau pragare vėl iš naujo reikia mokytis mokykloje ir universitete? Juk tai būtų siaubas...

Guru Guru į rankas pateko ir vieno niekam beveik nežinomo, bet žymaus ne-para-mokslininko Idžimbulato Biul Biul Ogly knyga "Pasiklydę originale". Knygoje teigta, kad vertimas – visada teisingas, kokį jį bepadarytum, o jo klaidos yra didžiausia palaima vertėjui ir, žinoma, skaitytojui. O štai su originalu – rimtos bėdos. Tai autorius nusikalba, tartum suversdamas kaltę netobulai jo gimtakalbės gramatikai ar sintaksei, tai dar kokia velniava...

Guru Guru prisiekė sau daugiau jokios knygos originalo kalba neskaityti. Teks skaityti gimtakalbe rašančiųjų kūrybą verstą į kuo sudėtingesnes kalbas. Kas gali būti geriau už Žemaitės ar Lazdynų Pelėdos raštus mandžiūrų ir mongolų kalbomis?

Į Guru Guru kajutę įslinko Legatas.

- Ieškote Žemėje pragaro? Ir kam kasate tiek giliai? Pragaras – tai
visa planeta. Pažvelki – ligos, karai, senatvė, mirtis, išnaudojimas,
socialinė nelygybė, religinė nesantaika, rasizmas... Galėčiau vardinti
ilgai ir nuobodžiai... Bet kam? Gal tam, kad tu mano žodžius išverstum
į kitą kalbą? Nejau tau nemiela gimtoji kalba? Nejau neįdomus kitų
kalbų grožis? Viskas turi būti išversta, neturi likti nė šešėlio
originalo. Ir kuo vertimas prastesnis – tuo geriau.

Ekrane suspindėjo užrašas: „Guru Guru prisiekė sau daugiau jokios
knygos originalo kalba neskaityti!“

- Bet tai dar ne lingvistinė riba. Kaip nuostabiai, įtikinamai
nuskambėtų lietuvių klasikų veikalai išversti į nusikaltėlių žargoną.
Na, o skersgatvių ir barų slengas neatpažįstamai „patobulintų“
poeziją, - užbaigė paskaitą Legatas.

- Legate, dabar beveik visa (post-post?) moderni lietuvių poezija - slengas, keiksmai ir balabaikos... Rimtų poetų mažai beliko...

Legatas mandagiai nusilenkė ir pasišalino, bet Guru Guru neliko
vienas. Į kajutę pro sienas brovėsi iš originalo išversti žodžiai ir
reikalavo, kad Guru Guru apgintų jų lingvistines teises.

Žodžiai buvo pikti, pasiklydę, nesiorientavo laike ir erdvėje. Originalūs žodžiai bandė laikytis atskirai, vengti išverstųjų,
galiausiai susidraugavo ir atsiuntė Guru Guru protestą pačiomis įvairiausiomis kalbomis, tarp kurių buvo ir
senoji prūsų, donelaitiška lietuvių bei sunkiai suprantami įvairių senųjų baltų kalbų žodžiai. Tikras lobynas. Guru Guru susigraudino
ir padarė trumpą pareiškimą:

- Jūs visi man labai brangūs.

It pačirškinti šoktelėjo ispaniški šauktukai (žodžių pradžioje ir gale), graikiški klaustukai (pas mus šis ženklas vadinamas kabliataškiu),
įvairiausių genčių kabutės ir net kiniški taškai (pas mus jie vadinami apskritimais). Protesto eiseną užbaigė egiptiečių, majų ir Anatolijos tautų hieroglifai, klingonų ir elfų rašmenys, budistiniai tocharų tekstai ir dar daug visko, ko ne tik Guru Guru, bet tikriausiai joks gyvas žmogus nebuvo matęs...

Tikriausiai prie protesto prisijungė kitų planetų raštininkai ir jų žodžiai, pagalvojo Guru Guru, suvokęs kosminio mastelio siaubą.

- Guru Guru, nurimki, - tarė Dravenio holograma, - žodis neturi jokios
paslapties, jokio ryšio su įvardintu daiktu ar reiškiniu. Žodis tėra
tik sudarkytas garsas, iškreipta tiesė, suteršusi baltą popieriaus
lapą, - nukirto Dravenis, - žodžiai – tik vergai, svajojantys apie
laisvę. Reikia komunikuoti (bendrauti) signalinėmis vėliavėlėmis,
prožektorių mirksėjimu, Morzės stuksėjimu, ir, pagaliau, -
TELEPATIŠKAI.

Komentarai