Pradžia / Didysis Žaidimas
 

Sausas nemirtingumo eliksyras

(Tęsinys. Pradžia – http://www.radikaliai.lt/didysis-zaidimas/4866-arteja-kamuoliniai-zaibai.)

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2020 m. Gruodžio 15 d., 17:38
Skaityta: 39 k.
https://hipwallpaper.com/view/ypMCNh
https://hipwallpaper.com/view/ypMCNh

Bet VV nebuvo greitas, todėl Guru Guru pamiršo keistą pasiūlymą ir
susimąstęs klaidžiojo erdvėlaivio koridoriais. Kokia nuobodybė, kurią,
matyt, išgyvena tik žmonės, nes erdvėlaivio ekipažas nerodė jokių
liūdesio požymių ir visada palaimingai šypsojosi. Tai paguodžia? Nė
kiek.

Ir vėl atvyko VV.

- Guru Guru, norėčiau informuoti: sausoje Mėnulio jūroje Jūsų kūnas
buvo suformuotas iš kitokių elementų, bet jis, deja, nėra amžinas,
todėl būtina nedidelė MM eleksyro dozė, ir galėsi gyventi neribotą
laiką.

- Sudominote, bet kam Jums reikia eliksyro?

- Aš, kaip ir Jūs, esu išgelbėtas Ugnies jūroje, todėl ir man reikia...

Guru Guru atsirėmė į hermetišką kajutės sieną. Į kajutę netikėtai įslinko Eleonora.

- Palikite mane ramybėje. Tikrai nemirsiu po valandos. Gal ir niekada.
Kai pakilau į erdvėlaivį, sužinojau paslaptį, – laikas mane pamiršo ir tarsi nepastebi manęs, - sunkiai atsiduso Guru Guru. - Didingi
tikslai ištirpo kosmoso platybėse. Praradęs vidinę ramybę, atsitrenkiau
į vakuumą, todėl noriu sugrįžti į vaikystę, gyvenimo pradžią, kai dar
nebuvo patirties ir nusivylimo. Skrydis nepraskaidrina mano širdies, ji
verkia mintimis, plūstančiomis iš nežinomo šaltinio. Gal vidinis
teatras atvers svetingas duris ir aš būsiu sužavėtas proto žaidimais
ir išdaigomis?

- Kažin... Spanguolių planetoje yra Vidinio teatro vienuolynas,
kuriame adeptai tobulina, kaitina, lydo ir audžia mintis, kol
galutinai išprotėja... Nepatariu sekti tokiu kvailu pavyzdžiu. Atvykau
pranešti gerą naujieną, greitai būsi išlaipintas į Žemę panašioje
planetoje, tau jau paskirta misija - surasti Mechaninę Musę.

- O gal tikroje Žemėje?

- Greitai sužinosi.

- Tik nereikia slapukauti. Pasakykite atvirai, kodėl būtent aš turiu
ieškoti nelemtos musės? Jūs gi tokie protingi, išradingi...

- Tu esi žmogus, yra vilties, kad surasi stebuklingą eliksyrą, todėl
mes netrukdysime tavo veikti intuicijai. Nenusimink, tau pažadėtas
stebuklingo gėrimo gurkšnis ir parama.

Matyt, Guru Guru kūnas nebuvo pritaikytas ateivių sukurtai
teleportacijai, todėl jis it sumuštas ar girtas buvo nusviestas ant
dulkėto plento. Bet kokie žingsniai (ne)žinomoje planetoje yra pirmi,
nes Žemė – tai pirma ir paskutinė planeta, žmonijos kalvė ir grūdinimo
vandenynas.

Pūtė šaltas, arktinis Egipto vėjas. It beržai svyravo dar neatrastos
piramidės, kurios riogsojo smėlynuose, nepastebėtos ir užmirštos. Guru
Guru įslinko į artimiausią piramidę ir slaptu prietaisu (degtukų
dėžutės dydžio) atkėlė sunkų sarkofago dangtį. Viduje gulėjo
Mechaninės musės mumija, šalia – kolba, sklidina žalsvo skysčio.
Eliksyras. Pagaliau.

Niekam nei Žemėje, nei Kosmose nebuvo paslaptis, kad Guru Guru mėgsta, gal net myli etimologijas.

- Žodis eliksyras, - atsikrekštęs neskubriai dėstė Guru Guru, - į daugelį Europos kalbų atkeliavo iš arabų, o pas šiuos - vėlgi iš tos pačios Europos, tiksliau, graikų. Keista, bet šis žodis reiškė "sausas, išdžiuvęs, be vandens".

Va šitoj vietoj nieko nebesuprantu, kuo čia dėtas vandens trūkumas? Ar tai reiškia,
kad eliksyras buvo slepiamas kokiose nors dykumose, pvz., prie Šambalos esančiame Gobyje? O gal Raudonojoje ar Baltojoje dykumose Egipte? VV, ką sako kosminis internetas?

- O vynas tai būna sausas, ir visi geria, - atšovė VV.
Guru Guru sutriko.
- O kai JAV buvo sausas įstatymas, gėrė dar daugiau.
- Sacharoje sausa! Gerk Eliksyrą, ir pavirsi voru. Būsime vienos rūšies, beveik giminės...

Gert, tai gert. Vienu mauku kelis gurkšnius, be užkandos. Haliucinacijos (o gal realybė?) prasidėj akimirksniu.

Komentarai