Pradžia / Varpai
 

Unikalus leidinys Lietuvoje - almanachas „Varpai“

Literatūros almanachas „VARPAI“. Vyriausiasis redaktorius – Leonas Peleckis-Kaktavičius. Adresas: Dainų g. 98-45, 78270 Šiauliai. Tel.: (8-41) 454171.

Radikaliai.lt
2014 m. Spalio 15 d., 13:19
Skaityta: 8650 k.
Unikalus leidinys Lietuvoje - almanachas „Varpai“


 
 
 
 
 
 
El.paštas: varpai@splius.lt

NEMOKAMAI ATSISŲSTI ALMANACHĄ GALITE ČIA:

Varpai 43 (2020, ruduo)

Varpai 42 (2020, pavasaris)

Varpai 41 (2019)

Varpai 40 (2019)

Varpai 39 (2018)

Varpai 38 (2018)

Varpai 37 (2017)

Varpai 36 (2017)

Varpai 35 (2016)

Varpai 34 (2016)

Varpai 33 (2015)

Varpai 32 (2015)

Rėmėjai: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Šiaulių miesto savivaldybė, UAB "Sabalin", UAB "Rūta".

Sumanytas – 1942, atnaujintas – 1988 m.

PROJEKTAI, KURIUOS PARĖMĖ

SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS

2020 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache". Paramos suma - 2000 Eur. Be to, leidinys užprenumeruotas 60 viešųjų bibliotekų. Remiamos rubrikos: "Varpų" svetainė, Kraštiečių kūryba, Mūzos, Proza, Esė, Publicistika, Knygos istorija, Asmenybės, Kultūros istorija, Kūryba ir gyvenimas, Mokslas. Kritika, Lietuvos žydų istorijos metai, 2020-ieji - tautodailės metai, Filosofija. Projekto plotas leidiniuose VARPAI-2020(42) ir VARPAI-2020(43) - 74 proc.

2019 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonas remia projektą "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache. Paramos suma - 2000 Eur. Be to, leidinys užprenumeruotas 60 viešųjų bibliotekų. Remiamos rubrikos: "Varpų" svetainė, Kuriantys Šiauliai, Mūzos, Proza, Esė, Publicistika, Literatūrinis palikimas, Asmenybės, Kultūros istorija, Kūryba ir gyvenimas, Mokslas. Kritika. Projekto plotas
leidiniuose VARPAI-2019 (40) ir VARPAI-2019 (41) užima 74 proc.

2018 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache". Paramos suma - 2000 Eur. Be to, leidinys užprenumeruotas 62 viešosioms bibliotekoms. Remiamos rubrikos: Lietuvos Respublikai - 100, Vydūnui - 150, "Varpų" svetainė, Kuriantys Šiauliai, Mūzos, Proza, Kultūros istorija, Kūryba ir gyvenimas, Mokslas. Kritika, Laiko ženklai. Projekto plotas leidiniuose VARPAI-2018 (38) ir VARPAI-2018 (39) užima 74 proc.

2017 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache". Paramos suma - 4500 Eur, be to, leidinys užprenumeruotas 250 viešųjų bibliotekų, skiriant 1000 Eur. Remiamos rubrikos: Lietuvos Respublikai - 100, Algirdui Juliui Greimui - 100, "Varpų" svetainė, Kuriantys Šiauliai, Asmenybės, Mūzos, Proza, Debiutai, Epistolinis palikimas, Kultūros istorija, Kūryba ir gyvenimas, Vardai ir veidai, Arti ir toli. Projekto plotas leidiniuose VARPAI-2017(36) ir VARPAI-2017(37) užima 74 proc.

2016 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache". Paramos suma - 4000 Eur, be to, leidinys užprenumeruotas 125 viešosioms bibliotekoms, skiriant 1000 Eur. Remiamos šios rubrikos: "Varpų" svetainė, Proza, Publicistika, Mūzos, Esė, Mokslas. Kritika, Kultūros istorija, Debiutai, Epistolinis palikimas, Pasaulio literatūros pulsas, Arti ir toli, Kuriantys Šiauliai, Bibliotekų metai. Projekto plotas leidiniuose VARPAI-2016 (34) ir VARPAI-2016 (35) užima 74 proc.

2015 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache". Paramos suma - 6000 Eur. Remiamos šios rubrikos: "Varpų" svetainė", "Proza", "Mūzos", "Esė", "Mokslas. Kritika", "Asmenybės", "Kūryba ir gyvenimas", "Debiutai", "Epistolinis palikimas", "Kultūros istorija", "Pasaulio literatūros pulsas". Projekto plotas leidiniuose VARPAI-2015(32) ir VARPAI-2015(33) užima 74 proc.

2014 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache". Paramos suma - 20 000 Lt. Remiamos šios rubrikos: "Mūzos", "Debiutai", "Varpų" svetainė", "Literatūrinis palikimas", "Kūryba ir gyvenimas", "Filosofija", "Proza", "Esė", "Publicistika". Projekto plotas leidiniuose VARPAI-2014(30) ir VARPAI-2014(31) užima 74 proc.

2013 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą "Kūrėjai ir epistolinis palikimas". Paramos suma - 7000 Lt. Projekto plotas leidinyje VARPAI-2013 (29) užima 74 proc.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache". Paramos suma - 15 000 Lt. Remiamos šios rubrikos: "Mūzos", "Debiutai", "Varpų" svetainė", "Literatūrinis palikimas", "Kūrėjai ir kūryba", "Filosofija", "Proza", "Publicistika", "Pasaulis". Projekto plotas leidinyje VARPAI-2013(28) užima 74 proc.

2012 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Kultūros, meno, mokslo  procesų atspindėjimas ir analizė „Varpų“ almanache“. Paramos suma – 15 000 Lt. Remiamos šios rubrikos: „Mūzos“, „Debiutai“, „Varpų“ svetainė“, „Literatūrinis palikimas“, „Mokslas. Kritika“, „Filosofija“, „Proza“, „Publicistika“, „Pasaulis“. Projekto plotas leidinyje VARPAI-2012 užima 18 proc.

2011 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė „Varpų“ almanache“. Paramos suma – 14 000 Lt. Remiamos šios rubrikos: „Debiutai“, „Varpų“ svetainė“, „Mūzos“. Projekto plotas leidinyje VARPAI-2011 užima 16 proc.

2010 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė „Varpų“ almanache“. Paramos suma – 20 000 Lt. Remiamos šios rubrikos: „Varpų“ svetainė“, „Mūzos“, „Kūryba ir kūrėjai“, „Literatūrinis palikimas“, „Kūryba ir gyvenimas“. Projekto plotas leidinyje VARPAI-2010 užima 27 proc.

2009 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė „Varpų“ almanache“. Paramos suma – 22 000 Lt. Remiamos šios rubrikos: „Lietuvai – 1000 metų“, „Laiko pamokos“, „Varpų“ svetainė“, „Mūzos“, „Debiutai“, „Literatūrinis palikimas“, „Kūryba ir kūrėjai“. Projekto plotas leidinyje VARPAI-2009 užima 30 proc.

2008 metai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė „Varpų“ almanache“. Paramos suma – 20 000 Lt. Remiamos šios rubrikos: „Varpų“ svetainė“, „Mūzos“, „Mokslas. Kritika“, „Proza“, „Esė“, „Dienoraščiai“. Projekto plotas leidinyje VARPAI-2008 užima 24 proc.DĖMESIO: NAUJI "VARPŲ" NUMERIAI

Naujausius numerius galite parsisiųsti:

Varpai 2014 (31)

Varpai 2011

Nacių okupacijos metais Šiauliuose gimė unikalus lietuvių kultūros reiškinys – Lietuvių meno ir mokslo centras. Vienas didžiausių jo nuopelnų, įėjusių ir į lietuvių literatūros istoriją, – literatūros almanacho Varpai išleidimas. Idėja priklauso Algirdui Juliui Greimui. Redaguoti buvo pakviestas prozininkas Kazys Jankauskas.

Karo metais (1943 ir 1944) išėjo du solidūs Varpų tomai: 328 ir 400 psl. Jie išleisti 10 000 egz. tiražu. Almanachas vertintas, kaip enciklopedinio pobūdžio knyga, apimanti beveik visas gyvenimo sritis (Juozas Keliuotis), kaip svarbiausias ano meto literatūros almanachas (Giedrius Viliūnas), kaip leidinys, pateikiantis gana išsamų vokietmečio lietuvių literatūros vaizdą (Vytautas Kubilius). Į Varpų puslapius sugulė beveik visų žymiausių to meto Lietuvos rašytojų kūryba.

Sovietmečiu leidimas nutrūko, K. Jankauskas buvo nuteistas 25 metams, kai kurie Varpų autoriai taip pat ištremti, nuteisti arba pasitraukė iš Lietuvos.

Oficialiąja Varpų atnaujinimo data laikoma 1988 m. rugsėjo 14 d., kai L. Peleckis-Kaktavičius, apsilankęs pas pirmąjį redaktorių, išgirdo pritarimą ir paraginimą: „Atnaujink Varpus“. Atnaujinimo idėjai pritarė ir Paryžiuje gyvenęs A. J. Greimas. Naujajam redaktoriui buvo iškelta vienintelė sąlyga: kad almanachas netaptų parapiniu.

Pirmasis atnaujintų Varpų numeris pasirodė 1989 m., jis išleistas 10 000 egz. tiražu. Vėliau tiražas sumažintas perpus, o pastaraisiais metais dažniausiai siekė 1600 egz.

Almanache savo kūrinius yra spausdinę penkių kartų rašytojai: XX a. pr. ir trečiojo dešimtmečio rašytojai, pelnę klasikų statusą – Vydūnas, Baltrušaitis, Krėvė, Putinas, Sruoga ir kt.; ketvirtojo dešimtmečio autoriai („neoromantikai“ ir „kairysis sparnas“) – Grušas, Aistis, Miškinis, Brazdžionis, Radauskas, Churginas ir kt.; XX a. vidurio rašytojai („žemininkai“, „bežemiai“, jaunesnioji išeivijos modernistų grupė, pokario karta Lietuvoje) – Bradūnas, Matuzevičius, Mieželaitis, Nagys, Avyžius, Liūnė Sutema, Sluckis, Just. Marcinkevičius, Baltakis ir kt.; septintojo ir aštuntojo dešimtmečių autoriai (vidinės opozicijos karta Lietuvoje) – Tomas Venclova, Kęstutis Genys, Bložė, Juškaitis, Martinaitis, Aputis, Vaičiūnaitė, Gutauskas, Geda ir kt.; devintojo dešimtmečio autoriai – Dirgėla, Skablauskaitė, Kunčinas, Platelis, Kajokas, Kukulas ir kt.

Nors didžiąją dalį vietos užima poezija ir proza, gausu dokumentinės literatūros, stengiamasi pateikti kuo platesnį žanrinį spektrą.

Išeiviai – viena ryškiausių grandžių, jungiančių karo metų ir atnaujintus Varpus.

Labai profesionalūs bei atviri pokalbiai su įvairių kartų ir įsitikinimų kūrėjais. Svarbus bruožas – tolerancija.

Kiekviename numeryje pristatomi bent du dėmesio verti debiutantai.

Pagrindinės rubrikos: Varpų svetainė, Mūzos, Dialogai, Senųjų Varpų skambesys, Vertimai, Literatūrinis palikimas, Kultūros istorija, Šviesa iš gilumos, Mokslas.Kritika, Laiko pamokos, Atmintis ir kt.

Antroji almanacho redaktorė – Silvija Peleckienė. Redakcijos kolegijoje – Vytautas Martinkus, Donaldas Kajokas, Kęstutis Nastopka.

Varpai skaitomi ir JAV, Australijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Izraelyje.

Anot buvusių Varpų redakcijos kolegijos narių Bernardo Brazdžionio ir Kazimiero Barėno, iš pirmųjų Varpų neabejotinai mokėsi Rašytojų sąjungos literatūros mėnraščio leidėjai.

Atsinaujinę Varpai suformavo savitą kultūros proceso pažinimo modelį. Spausdindamas geriausių lietuvių literatūros kūrėjų – praeities ir dabarties, išeivių ir čia gyvenančių – kūrybą, apmąstymus, įvairių kultūros sričių tyrinėjimus, prieštaringus požiūrius, almanachas tapo kultūros vyksmo aktyviu dalyviu, ryškinančiu jame savitąją lietuvių kultūros spalvą. Jis turi savo veidą, jo nesupainiosi su kitais leidiniais.

Įsidėmėtina ir vizualinė Varpų pusė: almanacho viršeliams savo darbus skyrė tokie plačiai pripažinti meistrai, kaip Povilas Anikinas, Juozas Bagdonas, Jonas Daniliauskas, Rimantas Dichavičius, Jonas Genevičius, Leonardas Gutauskas, Romualdas Lankauskas, Joana Plikionytė-Bružienė, Bronislovas Rudys, Aloyzas Stasiulevičius, Adolfas Vaičaitis, Kazys Varnelis, Vytautas Osvaldas Virkau, Kazimieras Žoromskis ir kt.

Nemokamai atsisiųskite ir skaitykite Varpus:

Literatūrinė "Varpų" premija

Apie literatūrinės „Varpų“ premijos įsteigimą Lietuvos spaudoje jos iniciatoriai paskelbė 1995 m. pavasarį. Literatūros almanacho „Varpai“ redakcinė taryba drauge su rėmėjais įsipareigojo „Varpų“ premija už geriausias prozos, poezijos ir eseistikos (publicistikos) publikacijas kasmet apdovanoti tris almanacho autorius. Be kita ko, pažymėta, kad laureatų pagerbimo iškilmės vyks Vilniuje, Lietuvos rašytojų sąjungos klube.

Susiklostė tradicija, kad literatūrinės „Varpų“ premijos Lietuvos rašytojų sąjungos klube nuo 1995 m. įteikiamos balandžio pabaigoje-gegužės pradžioje, išleidus naują almanacho numerį. Pirmieji laureatai buvo apdovanojami specialiais diplomais ir piniginėmis premijomis (1500 Lt), vėliau pinigines premijas pakeitė rėmėjų dovanos – dviračiai (AB „Baltik vairas“) ir televizoriai (UAB „Telebaltikos importas ir eksportas“). Šalia pagrindinių dovanų laureatai dar apdovanojami batais (UAB „Sabalin“) ir saldumynų rinkiniais (UAB „Rūta“).

Literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai pastoviai dalyvauja Šiauliuose rengiamuose literatūros vakaruose. Dalyvaujant devyniems „Varpų“ premijos laureatams 2004 m. rugsėjo 10 d. ant Šiaulių apygardos teismo rūmų, kuriuose 1906 m. gimė pirmasis „Varpų“ redaktorius K. Jankauskas, o vokietmečiu buvo įsikūrusi „Varpų“ redakcija, atidengta memorialinė lenta.

Literatūrinę "Varpų" premiją jau yra pelnę 63 autoriai: Patricija Droblytė, Algimantas Lyva, Ieva Rudžianskaitė (2021), Aldona Elena Puišytė, Andrius Konickis, Jolanta Sereikaitė (2020), Stasys Kašauskas, Juozas Pabrėža, Dalia Čiočytė (2019), Raimondas Kašauskas, Libertas Klimka, Arvydas Valionis (2018), Rimantas Vanagas, Kęstutis Nastopka (50-asis laureatas), Vytautas Almanis (2017), Julius Keleras, Vytas Dekšnys, Elvyra Markevičiūtė (2016), Saulius Šaltenis, Erika Drungytė, Juozas Nekrošius (2015), Juozas Šikšnelis (2014), Vladas Kalvaitis (2013), Rimvydas Stankevičius (2012), Henrikas Algis Čigriejus (2011), Albinas Bernotas (2010), Vacys Bagdonavičius (2009), Vladas Braziūnas (2008), Birutė Jonuškaitė (2007), Onė Baliukonė, Petras Bražėnas, Renata Šerelytė (2006), Jonas Liniauskas, Viktoras Rudžianskas, Mykolas Sluckis (2005), Vytautas Bložė, Arvydas Juozaitis, Jonas Mikelinskas (2004), Vytautas Bubnys (2003), Algimantas Baltakis, Romas Gudaitis, Algimantas Mikuta (2002), Eugenijus Ališanka, Juozas Aputis, Leonardas Gutauskas (2001), Valdemaras Kukulas, Jurgis Kunčinas, Justinas Marcinkevičius (2000), Donaldas Kajokas, Mykolas Karčiauskas, Danielius Mušinskas (1999), Viktorija Daujotytė, Petras Dirgėla, Kornelijus Platelis (1998), Aidas Marčėnas, Marcelijus Martinaitis, Vladas Vyšniūnas (1987), Jonas Avyžius, Valentinas Sventickas, Alvydas Šlepikas (1996), Sigitas Geda, Vytautas Martinkus, Leonas Peleckis-Kaktavičius (1995).

 Pastaraisiais metais paskelbiami trys laureatai.

2011 metų pabaigoje išleista knyga, skirta "Varpų" 70-mečiui - "VARPAI": ISTORIJA, AUTORIAI, AKCENTAI.

Recenzijas apie knygą "VARPAI": ISTORIJA, AUTORIAI, AKCENTAI rasite čia (norėdami atsidaryti tekstus, spauskite jų pavadinimus, ir aktyvios nuorodos atsidarys):

http://www.radikaliai.lt/knygos/705-varpams-70-nuo-agnietes-ropinukes-ir-greimo-keiksmu-patamsyje-iki-lietuvos-kulturos-fenomeno (2012 02 15);

"Nemunas", 2012 02 09: Loreta Jastramskienė. Kai varpų dūžiai sutampa su širdies.

"Šiaulių naujienos", 2019 10 28: Teresė Hokienė. „Varpų“ sukaktis – trijose auditorijose.

Lietuvos žurnalistų draugija, 2019 11 18: Gražina Viktorija Petrošienė. Atgimimo metais atnaujinti "Varpai“ skamba ir šiandien. 

Komentarai