Pradžia / Didysis Žaidimas
 

Kažkur toli para para pasaulyje...

Guru Guru neprisiminė, kaip atsidūrė Didžiojoje gatvėje. O ar verta kažką prisiminti einant šaligatviu? Tai įprasta, ir nereikalauja nei intelektualių, nei emocinių pastangų.

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2020 m. Gegužės 27 d., 20:38
Skaityta: 13 k.
https://wallpaperaccess.com/amazing-magic
https://wallpaperaccess.com/amazing-magic

Deja, deja... Guru Guru automatiškai, tarsi be jokio tikslo pažvelgė į gatvės pavadinimą, ir nustebo – ant lentelės buvo parašyta: „Didzzioji gatvė“. Kodėl raidė „Ž“ pakeista tokiu neįprastu deriniu. Pabudo (niekada nemiegantis, net ir sapne) Guru Guru protas.

Ne, kažkas čia ne taip. Net ir oras kvepėjo kitaip. Guru Guru atidžiai
apsidairė. Namai tarsi tie patys, tik spalva buvo sodresnė.
Restauracija? Kažin... Dar niekas nesodrina senamiesčio namų. Nėra
tokio projekto. O kas tuomet yra? Kavinės, mažytės krautuvėlės. Puiku,
bet visi užrašai be nosinių, paukščiukai virš raidžių pakaisti dviejų
raidžių kombinacijomis.

Pagaliau Guru Guru pasiekė Katedrą ir apstulbo: stogas buvo tuščias.
Kolonos kiek aukštesnės, o sienų nišose visai kiti personažai. Tikrai
ne bibliniai. Tai kokie?

Atsivėrė aukštos durys. Ir.... Išėjo Dravenis, vilkintis į kimono
panašų rūbą. Praėjo pro šalį išdidžiai, net nepasisveikino. Koks
susireikšminimas?

- Draveni! – sušuko Guru Guru.

- Mano vardas kitoks, - atsakė Dravenis, - bet taip mane vaikystėje
vadino senelis. O koks Tamstos vardas?

- Guru Guru...

Dravenis išblyško ir neramiai apsidairė.

- Niekada nesivadinkite dvigubu vardu... Tai didelis nusižengimas...

Guru Guru ramiai išsitraukė pasą, parodė jį (ne)Draveniui. Tas dar labiau išblyško, pamatęs, kad vietoj vardo ir pavardės parašyta Guru Guru - dviem kalbom, lietuvių ir lyvių.

- Taigi, negaliu kitaip vadintis. O kaip Tamsta vadiniesi, jei ne Draveniu. Ir kas nutiko šiam (?) pasauliui? O gal aš sapnuoju?

- Slėpkite pasą… Ir vėl sapnai… Kiek gi galima kabintis prie senų
legendų: atminki, (negaliu tavęs vadinti dvigubu vardu) niekas
nesapnuoja. Yra praktikų, kurios sukelia sapno būseną, bet jos
uždraustos. Tu esi pavojingas…

Nespėjo (ne)Dravenis užbaigti pamokančio monologo, kai prisėlino
uniformuotas pareigūnas.

- Esate areštuotas, nes turite dvigubą vardą.

- (ne)Galigante, tai nesusipratimas, tai tik aido efektas…

- Su visa pagarba, gerbiamas (ne)Draveni, man reikia atlikti testą.

(ne)galigantas nukreipė į Guru Guru violetinį (ne ultra) spindulį.

- Koks šio piliečio vardas?

Prietaisas ilgai kažką skaičiavo, mirksėjo lemputės… (ne)Dravenis
atidžiai pažvelgė į prietaisą uždraustu, tik sienai skirtu žvilgsniu,
ir kompiuteris prabilo:

- Piliečio vardas - (ne)Guru.

(ne)Galigantas atsiduso:

- (ne)Guru, venkite šventyklų aido, poezijos ir šokių, ypač bugi vugi…
Negerkite kavos - tik arbatą...

Kai pareigūnas pasišalino, Guru Guru padėkojo (ne)Draveniui už išgelbėjimą.

Beliko kartu sudainuoti dainą (giesmę?), kurioje jokiu būdu negalėjo būti pasikartojančių garsų.

Ir ši nepasikartojančių garsų giesmė vel atbloškė Guru Guru į
ikiparalelinį pasaulį, kuriame apstu įprastų kvailysčių, į kurias
paprastai nekreipiama jokio dėmesio.

Komentarai