Pradžia / Didysis Žaidimas
 

Šalta šventykloje

- Aš nežinau, kur esu ir ką turiu daryti, visas pasaulis tapo panašus į sapną, bet aš nepabundu, tik matau, kad kiti nemiega... – aiškino Dravenis. - Gal tai ir yra sapnas... Bet, jei tai sapnas, kaip žinai, kad kiti nemiega? – suabejojo Guru Guru.

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2019 m. Rugsėjo 20 d., 16:15
Skaityta: 23 k.
https://wallpapercave.com/w/kiAkp5B
https://wallpapercave.com/w/kiAkp5B

- Tavo klausimas skamba kaip atsakymas. Sapne matau niekada nemiegančius žmones: jie lipa laiptais, jie geria vyną, jie skaičiuoja pinigus, jie negali užmigti, nes nežino, kad gyvenimas tik panašus į sapną... Tik panašus, todėl jie nemiega, kai atsigula į lovas, kai užmerkia akis... Jie negali užmigti, nes tik miegantys - pabunda, o jie nepabus, tik taps vaiduokliais, šmėklomis, besiblaškančiomis dangorėžių koridoriuose, bet sapnas nesibaigs, nes jis neapribotas iš jokių pusių, ir niekas negali atsidurti tiksliai apskaičiuotame viduryje (kur nėra sapno), nes skaičiai supainioti ir daugybos lentelės yra įslaptintos...

- Ne, ne atsakymas... Tai tik "gal"... Kažin, kokia nemigos funkcija mūsų gyvenime? Gal tai atvirkštiniai sapnai, kai neleidžiama grįžti į realybę? Jei taip, kodėl?

- Guru Guru, koks skirtumas - ar tai atsakymas, ar ne. Nemiga ateina viena, be draugų ir draugių, nemiga nežada nei puotos, nei linksmybių, nemiga sugniuždo, sutraiško, pavergia... Atvirkštinis sapnas – tai "tikrovė", ir kaip galima sugrįžti į realybę, jei jos nėra? O kodėl? Ogi todėl, kad kitokia pasaulio paradigma, todėl, kad mes pavergti XIX ir XX amžiaus hipotezių...

- O kokios XXI amžiaus hipotezės kovoja su nemiga ir sapnais?

- Guru Guru, ar tu stovi prieš šventyklą, ar už jos?

- Stoviu pačiame šventyklos centre, sanctum sanctorum viduryje. Šalta.

- Turėtų deginti, nes tai pragaras!

- Šventykla - pragaras?

- Kuo arčiau bažnyčios - tuo toliau nuo Dievo.

- O kur Dievas arčiausiai? Tvarte? Ant kilimo? Arbatos puodely?

- Nėra jokio atstumo iki Dievo.

- Tai kur Jis??

- Nesurasi... Nes Jis - tai tu.

- Draveni, šventvagystes kalbi... Jis tai Jis, aš tai aš... Kai žmogus pradeda save sudievinti, tobulėja civilizacija, bet naikinama gamta, save naikina ir žmogus... Kas gi čia dieviško tokiame elgesyje?

- Va, ir prasidėjo kliedesiai...

- Na, jau, Draveni... Argi nesutinki, kad Žemę ištiko ekologinė krizė, nes per pastarąjį šimtmetį ji itin sparčiai naikinta?

- Crisis? What crisis? SuperTRAMP.

- Crisis -

- Po pirmos stiklinės - neužkandama....

- Žiūrint, ką geri. Jei arbatą, galima ir užkąsti.

- Ar degtinė - arbata?

- Ar meška - paukštis?

- Tai technofašizmas!

- Ir dar koks.

Vilnius, 2019-09-20

Komentarai