Pradžia / Didysis Žaidimas
 

Mahakala kviečia...

- Ateik į Chano armiją, Draveni, - sapnuose susiregėjo Guru Guru, kviečiantis prisijungti prie lemtingos pasauliui kovos prieš bolševikus, - yra šansas pakeisti istoriją, grįžus į 1920-uosius, kai baronas von Ungernas beveik nugalėjo raudonąjį marą. Tiesa, baronas nieko nekalbėjo apie reptiloidus, todėl mes nežinome, ar kovojo ir su jais. Bet žinome, kad kasmet be žinios pasaulyje dingsta net aštuoni milijonai vaikų... Ar jie tampa reptiloidų maistu? Mes atėjome ne taikos nešti, budizmas nėra tik sėdėjimas meditacijoje, - sakė kažkas iš Chano aplinkos.

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2019 m. Birželio 05 d., 14:44
Skaityta: 70 k.
Mahakala kviečia...

Į erdvėlaivio kajutkompaniją įžengė Dravenis, vilkintis barono von Ungerno uniformą, tik vietoj kryžiaus ant munduro kairiosios pusės kabojo vytis. - Mes gyvename ypatingame laikotarpyje, kai prieš globalistus reptiloidus jau vienijasi ir dešiniosios, ir kairiosios jėgos, kaip, pavyzdžiui, Italijoje. Globalistai juos apvardžiuoja populistais, bet liaudis, piliečiai nėra nei dešinieji, nei kairieji, - jie žmonės, norintys žmoniškai gyventi. Baronas von Ungernas faktiškai kovojo pries reptiloidus, nes didelė bolševikų dalis buvo tokie.

- Globalistai yra leftistai savo ideologija, nors vaidina dešiniuosius liberalus. Iš tiesų jų ideologija reptiloidinė, - pritarė Guru Guru, - beje, Draveni, įdomu tai, kad reptiloidų "hipotezė" (mes juk žinome, kad tai realybė) yra ne tik sąmokslo teoretikų ir praktikų nagrinėta (kaip David Icke), bet ir rimtų mokslininkų, pvz., amerikiečių geologo, paleontologo Dale Alan Russell, kuris dar 1982 m. spėjo, kad prieš 65 mln. metų išnyko ne visi dinozaurai. Jo manymu, troodonas neišnyko, o per tiek metų evoliucionavo ir tapo protingesne už žmogų būtybe. Taigi reptiloidai yra fiziškai stipresni, protingesni, gudresni už žmogų, jie bendrauja telepatiškai, todėl iš esmės nepagaunami, o minta žmogiena... Štai kodėl tiek dingusių be žinios žmonių kasmet... Reptiloidai turi savo "giminaičių" kitose planetose, o Žemė jiems tėra viena iš "fermų". Manymas, kad žmogus - visatos centras, yra kvailiausia, kas kada nors buvo sugalvota. Mus sėkmingai ėda, tarkim, prisigėrusius viskio, lygiai kaip kad mes valgome kokią jautieną vyno padaže. Baronas (Chanas) von Ungernas suvokė tai ir, per maksimaliai trumpą laiką subūręs 150 000 (!) bendraminčų armiją, surengė apokalipsę kinų ir rusų bolševikams, išvalė Urgą, kuri tapo Mongolijos atgimimo centru, už ką buvo apdovanotas aukščiausiais įmanomais apdovanojimais - Čingischano žiedu, generolo titulu, o faktiškai buvo (kad ir neilgai) Mongolijos valdovas. Jis nuo bolševikų bėgusiam pusiau lipka totoriui (iš Latvijos), pusiau lenkui Ferdynand Ossendowski papasakojo, kad pats mirs baisia mirtimi (matė tai), bet prieš tai daug padarys. Jų susitikimas aprašytas F. Ossendowski knygoje, tapusioje klasika. Tęskime barono žygdarbius, Draveni. Mahakala šaukia. Iš kosmoso juk mums dabar viskas matosi dar geriau nei baronui atvėrus trečiąją akį.

- Neskubėkite, vade, - tarė Geležinis Sliekas, - Dravenis – reptiloidas, ir negali būti jokių abejonių.

- Įrodykite! – įsiuto Dravenis.

- Viena vertus, Dravenis, apsėstas gyvatiško įniršio, bandė nusižudyti, bet jam nepavyko, antra vertus, prie banko buvo kone negyvai sudaužytas, bet ligoninėje stebuklingai pasveiko ir greitai pradingo, trečia vertus, kažkoks gangsteris jam į krūtinę paleido penkias kulkas, ir nieko, vėl „agurkėlis“... Manau, įrodymų pakanka.

Dravenis stovėjo išbalęs, bet nepaneigė nė vieno fakto, kuriuos išvardino Geležinis Sliekas. Guru Guru dvejojo, nes taip pat prisiminė, kaip gyvatiškai pakitęs buvo jo draugas.

- Draveni, pasakyki tiesą, ar Tu reptiloidas?

- Aš nežinau, bet negaliu įžūliai meluoti, paneigdamas tiesą, - šaltai atrėžė Dravenis.

- Mūsų komandoje Tau ne vieta! – nukirto Geležinis Sliekas.

- Čia aš vadas, ir aš nuspręsiu Dravenio likimą, - užbaigė į teismą panašią procedūrą Guru Guru.

Guru Guru "egzorcistinė" procedūra buvo paprasta kaip nebeegzistuojanti vieno lito kupiūra su Žemaite. Jis iš kažkur paėmė gyvą pelę ir tiesiog pakišo Draveniui ją po nosimi. Dravenis nė nesusimąstydamas ją gyvą surijo.

- Reptiloidas... - kone choru su palengvėjimu suriko visi šio košmaro liudininkai.

- Cha, - lakoniškai atsiriaugėjo Dravenis, tapo holograma, o galiausiai pranyko it dhūmas. Sanskritas yra sanskritas, visur, net ir lietuvių kalboje, bei kosmose.

Žemė, standartinė orbita, dabar

Komentarai