Pradžia / Varpai
 

Rožės „Varpų“ sukakčiai

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Rašytojų klube paminėta triguba „Varpų“ sukaktis. Profesinės šventės proga sveikindamas ištikimiausius varpininkus, literatūros almanacho vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius pažymėjo, jog šios sutiktuvės galėtų turėti ir tokį pavadinimą: 30, 25, 20. Skaičiai iššifruojami taip: išleistas 30-asis „Varpų“ numeris, almanacho leidyba atnaujinta prieš 25 metus, literatūrinės „Varpų“ premijos įteikiamos 20 kartą. Ta proga į Vilnių atvežti trys nauji leidiniai – jau minėtas jubiliejinis almanacho numeris, epistoliniam palikimui skirtasis tomas ir L. Peleckio-Kaktavičiaus knyga „Bernardas Brazdžionis. Nuo „Kelionės miražų“ iki „... už visų galaktikų“.

Sofija Kaniaukaitė
2014 m. Liepos 19 d., 13:55
Skaityta: 372 k.
Kultūros ministras Šarūnas Birutis įteikia apdovanojimą „Varpų“ vyriausiajam redaktoriui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui. Martyno Ambrazo nuotr.
Kultūros ministras Šarūnas Birutis įteikia apdovanojimą „Varpų“ vyriausiajam redaktoriui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui. Martyno Ambrazo nuotr.

Pirmasis naujausius leidinius aptarė Valentinas Sventickas, prieš porą dešimtmečių „palaiminęs“ pirmąjį „Varpų“ vakarą. „Svarbiausius „Varpų“ kaip leidinio apibūdinimus, kryptis, komplimentus lengvai rastume tame almanacho tome, kur publikuojami autorių laiškai, ir tai yra įspūdinga, - pažymėjo literatūros kritikas, savo pasisakymą pradėjęs citata iš „Varpuose“ spausdinamo pasikalbėjimo su Romualdu Granausku ir rašytojo linkėjimų „Varpams“, perduotų rytą Antakalnio ligoninėje. – Šiuos R. Granausko svarstymus apie kultūrą apskritai noriu pateikti kaip metonimiją, vienaip ar kitaip liečiančią ir „Varpus“. Jie išgyvena visa tai, ką čia R. Granauskas yra pasakęs“. Iš naujausio almanacho numerio V. Sventickas išskyrė L. Peleckio-Kaktavičiaus esė apie Marytę Kontrimaitę, pastebėdamas, jog iš šito teksto apie kolegę sužinojo nemažai naujo. Apie įdomiausius „Varpų“ autorių laiškus, per 25 m. sukauptus redakcijos archyve  ir atsidūrusius specialiame leidinyje, pasakė: „Tas tomas svarbus kaip autentika. Tai – laiko piešinys, niekaip kitaip nepaskleistų žinių šaltinis“. O L. Peleckį-Kaktavičių, kaip „visų šitų reikalų sukėją“, apibūdino: „Mano supratimu, jis yra vienas pavojingiausių žmonių Lietuvos rašytojų sąjungoje. Kai reikia – mandagus, kai reikia – įkyrus, kai reikia – pedantiškas, visada darbštus, daro ir padaro. Pavojingas, reikalingas ir visaip palaikytinas žmogus“.

Akademikas, rašytojas Vytautas Martinkus prisiminė 1989-uosius, kai, vadovaudamas Rašytojų sąjungai, tapo „Varpų“ krikštatėviu. Pasidžiaugė, kad „Varpams“ tie 25 metai buvo įstabūs, kasmet jie vis įvairesni, daugiaveidžiai. Laiškų tomą kalbėtojas pavadino didele vertybe, o knygą „Bernardas Brazdžionis“ – solidžia, joje užfiksuotos detalės – istorinės, svarbios, vertingos.

Netikėtai sutiktuvėse pasirodęs kultūros ministras Šarūnas Birutis pažymėjo, jog „Varpų“ almanachas jį lydėjo nuo vaikystės, nes tos uždraustos knygos buvo tėvų bibliotekoje. Pasidžiaugė, kad prieš ketvirtį amžiaus jo gimtuosiuose Šiauliuose atgaivinta almanacho leidyba. Įteikdamas L. Peleckiui-Kaktavičiui padėkos raštą ir įspūdingą glėbį rožių, ministras vardijo didelius redaktoriaus ir rašytojo nuopelnus Lietuvos kultūrai, linkėjo kūrybinės išminties ir stiprios sveikatos.

Sveikinimus pratęsė LATGA-A direktorius Jonas Liniauskas, L. Peleckiui-Kaktavičiui įteikęs Aukso žvaigždę – aukščiausią Lietuvos autorių teisių gynimo agentūros apdovanojimą.

Iš Kauno 27 rožes (kiekvieniems metams po vieną plius dvi avansu) ir Mūzų saugotoją Angelą atvežusi Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė naujausią „Varpų“ numerį įvardijo kaip tobulą, linkėjo ir ateityje tokių derlingų metų – kad kiekvienąkart šalia almanacho būtų ir nauja knyga.

Daug gražių žodžių apie naujuosius leidinius pasakė poetas Algimantas Baltakis: 30-ajame numeryje ypač stipri publicistika, puikus Estijos kūrėjų pristatymas, itin  įdomus laiškų tomas ir knyga apie Bernardą Brazdžionį, kurioje ir jis veikiąs.

„Tauta gyva, kol yra tokių žmonių, kaip jūs“, - linkėdama varpininkams Silvijai ir Leonui gražios, kūrybingos ateities ir įteikdama Šiaulių miesto mero Justino Sartausko padėkos raštus, sakė mero patarėja Regina Kvedarienė.

Literatūrologas Kęstutis Nastopka „Varpus“ vadino ypatingu žurnalu, turinčiu mistinę pradžią, prisiminė almanacho sumanytoją Algirdą Julių Greimą, pasidžiaugė naujausiais leidiniais. „Visi žinom, kad Leonas yra puikus pokalbininkas, žodžio meistras, bet jis yra ir puikus portretistas“, - sakė profesorius. Knygoje „Bernardas Brazdžionis“ kaip įdomiausią detalę išskyrė skyrelį apie neįvykusį B. Brazdžionio ir Eduardo Mieželaičio susitikimą.

Nepriklausomybės akto signataras Romas Gudaitis sakė, kad jį ypač žavi „Varpų“ stiliaus įvairovė, tai, kad juose nėra kokių nors grupių dominavimo, kad stengiamasi aprėpti visą spalvingą mūsų literatūros pasaulį. Kalbėtojo manymu, vyriausiasis redaktorius vertas ne tik padėkos rašto, bet ir aukščiausio Kultūros ministerijos apdovanojimo – garbės ženklo „Nešk savo šviesą ir tikėk“, nes jo atkaklus darbas šviečia mums visiems.

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas pažymėjo, jog „Varpų“ almanachas – visos mūsų literatūros reiškinys, linkėjo jo leidėjams sėkmės.

Sutiktuvės užbaigtos geriausių publikacijų autorių apdovanojimu. 2014 m.  literatūrinės „Varpų“ premijos prizininkais tapo Danutė Sirijos Giraitė (vertimai), Paulius Javsas (literatūros mokslas), Ieva Rudžianskaitė (debiutas), Juozas Šikšnelis (esė). Jiems įteikti diplomai ir rėmėjų UAB „Sabalin“ bei „Rūta“ – dovanos.

Perspausdinta iš:  „NEMUNAS“, 2014 m. gegužės 15 d., Nr.18(912)

Komentarai