Pradžia / Didysis Žaidimas
 

Kalbų zona. OM

Guru Guru kartu su Mylimąja vagone restorane gėrė kavą. - Mielasis, kur važiuoja traukinys? - Tai lingvistinis ekspresas, kiekvienas šio traukinio vagonas – tai atskira kalba, ir aš tikrai nežinau kur jis rieda... – susimąstė Guru Guru.

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2017 m. Sausio 06 d., 12:38
Skaityta: 18 k.
Kalbų zona. OM

- Tai bent pasakyki, kas veža kalbas?

- Kalbavėžys žymiai blogiau... Mes rusenom, dabar visiškai baigiam suanglėti. Senas (jau...) pokštas. Galiausiai taip kalba ir išnyksta. Ją naikino, bet tada ji buvo stipriausia. O dabar liberalizmas, ir ji silpnėja. Žmonės patys nebenori rašyti gražaus žodžio NEŽINAU, jie rašo NZN. Ar tai gerai?

Nespėjo Guru Guru Mylimoji atsakyti, nes prie stalelio nuvirto Dravenis. Jo veidas buvo kruvinas.

- Kas atsitiko? – pašiurpo Guru Guru Mylimoji.

- Blogiau negali ir būti, - skubiai paaiškino Dravenis, - aš sėdėjau pustuščiame lyvių kalbos vagone ir meditavau, todėl nepastebėjau, kaip prie manęs prisėlino Galigantas.

- Ir ko gi norėjo Kultūros ministro referentas? – sukluso Guru Guru.

Dravenis pakilo nuo grindų, švaria servetėle nusišluostė kraują, ir, šiek tiek nurimęs, aiškino toliau:

- Galigantas galvojo, kad nugalabijęs mane, sunaikins ir lyvių kalbą, bet vagone buvo ir daugiau keleivių...

- Siaubas! – pašiurpo Guru Guru Mylimoji.

- Aš gyvas, žaizdos tuojau sugis. Guru Guru teisus: baisi ne polonizacija, ne germanizacija, o kompradorinė tautos elito dalis. Tai vėžys ėdantis lietuvių kalbą. O kas veža lingvistinį lokomotyvą ir kur - aš nežinau... NEŽINAU! Nes tik NZN žino, kodėl aš nežinau.

- Hm... – sumykė Guru Guru.

Padavėja atnešė Draveniui žalios arbatos. Traukinys sustojo. Metas išlipti nesužinojus neprakalbintų paslapčių.

- Kartą, kai pavargęs ir išsekęs, ieškojau jūros, suradau dykumą ir pamačiau tris miražus, kurie padėjo suprasti, kas išties priklauso man, o kas – ne. Tu esi Guru Guru, todėl išvardinki juos iš eilės, nepraleisdamas nė vieno, - paprašė Dravenis.

Guru Guru virtuoziškai nuslėpė itin gilų susimąstymą, ir lengvai, tarsi juokaudamas pasakė:

- Miražas nr. 1.: kupranugaris skrenda it persiškas kilimas, plasnoja uodegėle, tolumoje barabanai (?) ir siautulys. Miražas nr. 2.: caravanserai, Carlos Santana, poilsis, nenoriu visko pasakoti. Miražas nr. 3.: kupranugaris skrenda it persiškas kilimas, plasnoja uodegėle, tolumoje bara-bara-banai (būgnai!) ir siautulys. Oi, šitas jau buvo, bet muzika fone kita - Gong perdainuoja Last Christmas.
Nespėjo Dravenis atsitokėti, kai tolumoje visi išvydo miražą nr. 4.: milžinišką lingvistinį ekspresą per kopas tempė sparnuotas kupranugaris.

- Shri Camel! – sušuko Guru Guru.

- Taip, taip – tai tu veži? – nustebo Draveris.

- Ne, tai eksperimentinio minimalizmo pionierius Terry Riley, - tarsi patvirtino Guru Guru, - o jei rimtai - lingvistinį ekspresą veža Pirmasis Žodis.

- O kur? – nenustygo Dravenis.

- Namo, - atsakė Guru Guru.

- OM! – užbaigė pokalbį Guru Guru Mylimoji.

Vilnius, 2017 m. 

Komentarai