Pradžia / Radikaliai
 

Parvikursorius

Mindaugas Peleckis
2022 m. Liepos 18 d., 15:04
Skaityta: 23 k.
https://www.pinterest.com/pin/650629477406319183/
https://www.pinterest.com/pin/650629477406319183/

I

--- svaigsta žvaigždės ---

--- nepakeliama našta ---

--- ir jokio moralės dėsnio nebėra manyje ---

II

--- lauksnos nekantriai spingsi ---

--- bet sulaukia aušros ---

--- ir vėl velniai mėnulį pas Pink Floyd'us nujos ---

III

--- nebėra nei kelio, nei takelio iš čia ---

--- tenka kirst sau galvą ---

--- ir dovanoti laumėms po delčia ---

IV

--- pelkėm vaikščiojant neatsargiai ---

--- randamos dvi kūlgrindos ---

--- bet kuri iš jų teisinga, pasakys tik burtas ---

XV

--- apie būtį nemąstydama ---

--- bėga pamiške višta ---

--- parvikursoriaus nešta ir pamesta ---

2022 07 18

Komentarai
  • Marija Varenbergienė
    2022 m. Liepos 20 d., 17:20
    Nežinau, kas tas "parvikursorius", net Google neradau... Asmens kelionė stebint gamtos, žmonių, gal net Dievo nuskirtus išmėginimus, nenuves niekur, nes nei rankose, ne širdyje nesijaučia galinčios įsižiebti ugnelės...