Pradžia / Radikaliai
 

Pasirodė knyga "Apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ - recenzijos, rekomendacijos, straipsniai, pokalbiai, laiškai, autografai, bibliografija" (2022)

Knygos "Apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ - recenzijos, rekomendacijos, straipsniai, pokalbiai, laiškai, autografai, bibliografija" sudarytojai - Mykolas Biliūnas, Giedrius Čepurna, Sofija Jankūnaitė. Dizainerė Gražina Šimoliūnienė. Pirmajame viršelyje panaudota Antano Dilio nuotrauka.

Radikaliai.lt
2022 m. Birželio 19 d., 14:25
Skaityta: 98 k.
Dizainerė Gražina Šimoliūnienė. Pirmajame viršelyje panaudota Antano Dilio nuotrauka.
Dizainerė Gražina Šimoliūnienė. Pirmajame viršelyje panaudota Antano Dilio nuotrauka.

Knygą nemokamai PDF formatu galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Knygos recenzija žurnale NAUJOJI ROMUVA, (2022, Nr. 2, 69-71 psl.)

2016 metais buvo išleista knyga, skirta rašytojo Leono Peleckio-Kaktavičiaus jubiliejui.

Jubiliejai ateina ir praeina. Lieka įgyvendinti sumanymai, tai, kas sukurta. Atgimimo metai daugeliui Lietuvos žmonių buvo ypatingi, išskirtiniai. Pagrindiniam šios knygos herojui jie tapo lemtingais. Geriausi šito liudininkai - čia skelbiami bibliografų, archyvarų sukaupti tekstai, faktai. Ką apie kuriantį žmogų pasako kritiko ar akylaus kolegos straipsnis, informacija, akivaizdu. Tačiau, pasirodo, nemažai vertingo galima sužinoti ir iš įrašų, kuriais dedikuotos knygos, iš autografų, laiškų.

Leono PELECKIO-KAKTAVIČIAUS išleistos knygos:

SUGRĮŽTA GIEDRA. – Eilėraščiai. Vilnius: Periodika, 1991.
NAMUOSE ANT PASADNOS ULYČIOS. – Biografinė apybraiža. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
LAIMINGAS ATSITIKTINUMAS: DIALOGAI AMERIKOS ŽEMĖJE. – Kūrybiniai portretai. Klaipėda: Rytas, 1992.
BALTAS LAPAS – LYG ALTORIUS. – Esė. Klaipėda: Rytas, 1995.
ODININKU PER METUS NETAMPAMA. – Publicistika. Šiauliai: Titnagas, 1998.
PIRMIAUSIA KRAUJAS, O PASKUI ŽODŽIAI. – Esė, pokalbiai, studijos. Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1999.
PASAULIO PABAIGA ATIDEDAMA. – Esė. Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2001.
SUSTABDYTAS LAIKAS. – Esė apie kultūros įžymybes. Šiauliai: Varpai, 2001.
ŽODŽIŲ ŽMONĖS. – Esė, pokalbiai, studijos. Šiauliai: Varpai, 2002.
VIZITINĖ KORTELĖ. – Publicistika. Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2004.
VANDENS NAMAI. – Publicistika. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2004.
KAZIMIERAS BARĖNAS. – Monografija. Šiauliai: Varpai, 2005.
BALTIJOS ERDVĖS. – Publicistika. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005.
PIRMASIS REKTORIUS. – Publicistika. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
ŽODI, KURIS ESI. – Esė, pokalbiai, studija. Šiauliai: Varpai, 2007.
VANDENS TILTAI. – Publicistika. Klaipėda: Druka, 2008.
ŠIMTMEČIO ISTORIJA. – Publicistika. Klaipėda: Druka, 2008.
VITAM HOMINIS CURABO. – Publicistika. Šiauliai: Titnagas, 2008.
VERSMIŲ KNYGA. – Lietuvos vandentvarkos ūkio istorija. Vilnius: LVTA, 2008.
JURGIS JANKUS: gyvenimas ir kūryba. – Monografija. Šiauliai: Varpai, 2008.
NAMUOSE ANT PASADNOS ULYČIOS: dar po dvidešimties metų. – Memuarinė eseistika. Šiauliai: „Aušros“ muziejaus leidykla, 2009.
VYTAUTAS ALANTAS: gyvenimas ir kūryba. – Monografija. Šiauliai: Varpai, 2009.
ŽODŽIAI, KURIE NEIŠDUOS. – Esė, pokalbiai, studija. Šiauliai: Varpai, 2011.
JUOZO BAGDONO SPALVŲ IR ERDVIŲ VIZIJOS. – Biografinė monografija. Šiauliai: Varpai, 2011.
VARPAI: istorija, autoriai, akcentai (sudarymas, įvadas, intarpai). – Prisiminimai, straipsniai, studijos, laiškai. Šiauliai: Varpai, 2011.
ADOLFAS VAIČAITIS. Kaltas, nes tapo menininku. – Biografinė monografija. Šiauliai: Neoprintas, 2013.
ANGELAS, KURIS SAUGO. – Publicistika. Šiauliai: Titnagas, 2013.
„RŪTOS“ ISTORIJA: puslapiai, kvepiantys šokoladu. – Publicistika. Kaunas: Kopa, 2013.
BERNARDAS BRAZDŽIONIS. Nuo „Kelionės miražų“ iki „... už visų galaktikų“. – Esė, pokalbiai, laiškai. Šiauliai: Neoprintas, 2014.
ARTI ŽMOGAUS. – Publicistika. Šiauliai: Neoprintas, 2014.
VYTAUTO OSVALDO VIRKAU MENO VIZIJA. – Biografinė monografija. Šiauliai: Varpai, 2015.
IR DAR KARTĄ ŽODIS. – Esė, pokalbiai, atklastai. Šiauliai: Varpai, 2016.
KNYGNEŠYS IŠ TORONTO. – Biografija. Šiauliai: Varpai, 2016.
ARTI, KAIP IŠSIPILDYMAS. – Eilėraščiai. Šiauliai: Neoprintas, 2017.
ALGIMANTAS BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys. – Esė, pokalbiai, atklastai. Šiauliai: Neoprintas, 2017.
„AŠ – LYDERIS“. – Publicistika. Šiauliai: Neoprintas, 2018.
ŠUNS PLAUKAI. – Romanas. Šiauliai: Neoprintas, 2019.
RAUDONA KĖDĖ FONTANO VIDURYJE. – Novelės ir apsakymai. Šiauliai: Neoprintas, 2020.
ŽMONĖS KAIP KNYGOS. – Esė, pokalbiai, atklastai. Šiauliai: Varpai, 2021.
DU VIENAME. – Novelės. Šiauliai: Saulės Titnagas, 2022.

 

Komentarai