Pradžia / Radikaliai
 

Sausio tryliktoji

Artėjant Sausio 13-ajai...

Pranciška Regina Liubertaitė
2013 m. Sausio 07 d., 19:52
Skaityta: 4136 k.
Sausio 13-osios naktis. www.rjg.lt nuotr.
Sausio 13-osios naktis. www.rjg.lt nuotr.

Sausio tryliktoji

Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne,
Nuplauti krauju tavo kojas,
Eik į ateitį – taką pramynėm,
Kad surastum šviesesnį rytojų.
 
Tau tą naktį paparčiu pražydo
Netikėtai sušaudytos širdys.
Tiktai ašarom skausmo negildyk –
Tvirtumu nugalėsi pavojus.
 
Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne,
Nušluostyt žaizdas mūsų kūnais…
Tavo vardo tamsa neištrynė –
Eik įkopti į laisvės viršūnę.
 
1991 01 13
 
Sausio 13-osios naktis
 
Tą naktį tankai traiškė laisvę,
Tą naktį iš juodų juodžiausią.
Tą naktį jie krauju aplaistė
Tėvynę lyg viltim šviesiausia.
Tą naktį kūnai mūrais stojo
Prieš aršų pyktį ir niekšybę.
Tą naktį širdys užgiedojo,
Kad saugotų vilties galybę.
Tą naktį tankai nesutraiškė
Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.
Tą naktį ugnimi pražydo laisvė
Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.
 
2013
Komentarai