Pradžia / Radikaliai
 

Pasaulinio garso mokslininką Algį Uždavinį Lietuvos mokslų tarybos "žinovas" nurašė į istorijos šiukšlyną

Pasaulinio garso mokslininką, filosofą prof. hab. dr. Algį Uždavinį (1962-2010) Lietuvos mokslų tarybos "žinovas" nurašė į istorijos šiukšlyną. Visame pasaulyje pripažintą jo monografiją jis įvertino 0 balų iš 5. Publikuojame Lietuvos mokslininkų atvirą laišką Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui prof. Eugenijui Butkui.

Radikaliai.lt
2012 m. Rugsėjo 22 d., 11:18
Skaityta: 686 k.
Algis Uždavinys Egipte. Asmeninio archyvo nuotr.
Algis Uždavinys Egipte. Asmeninio archyvo nuotr.

Gerb. Pirmininke, jums gerai žinoma, kad mokslo institutų finansavimas priklauso nuo to, kaip ekspertai įvertina juose dirbančių mokslininkų publikacijas – metinį mokslininkų darbą. Tad labai svarbi tampa LMT suburiamų vertintojų ekspertų kompetencija ir sąžiningumas. Deja, kol kas ekspertavimo kokybė mokslininkų nedžiugina, nors dalis jų patys padirbėja vertintojais. Matyt, suveikia instinktas – nuvertindamas kitose institucijose dirbančius kolegas gali savon institucijon nukreipti kiek daugiau pinigų, nes skirstomas vienas ir tas pats finansinis krepšys. Pati LMT nesyk pripažino būtinumą gerinti šios veiklos kokybę. Tačiau kreipiamės į jus ne dėl gerinimo, o dėl konkretaus papiktininančio atvejo – a. a. filosofo, Artimųjų Rytų civilizacijų ir religijų tyrinėtojo, menotyrininko prof. Algio Uždavinio užsienyje išleisto ir tenykščių specialistų pripažinimo sulaukusio veikalo Philosophy and Theurgy in Late Antiquity (San Rafael, CA: Sophia Perennis, 2010), kuris eksperto buvo visiškai nuvertintas.

Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkai šią monografiją siūlė vertinti kaip išskirtinį ir reikšmingą teorinį veikalą, tad priskyrė ją tokių mokslinių darbų kategorijai. Ir tam turėjo pagrindą, kadangi A. Uždavinys ir po mirties yra žinomas daugelyje užsienio mokslinių centrų, kadangi jo darbams būdinga nepaprasta erudicija, gebėjimas operuoti civilizacinėmis kategorijomis, puikus Antikos ir neoplatonikų filosofinės minties išmanymas, galinga mokslinė kūrybinė vaizduotė. Buvo kviečiamas į aukščiausio lygio konferencijas, Australijos, Anglijos, JAV universitetus skaityti pranešimų ir paskaitų, jo tyrinėjimus finansavo Jordanijos ir Saudo Arabijos karališkieji fondai, taip pat kitos išskirtinius mokslinius tyrinėjimus remiančios organizacijos. Jo darbai pripažįstami tos srities klasika. Ajovos universiteto prof. John F. Finamore apie veikalą  Philosophy and Theurgy in Late Antiquity rašo: „Dr. Uždavinio mokslinis darbas atveria daugelį ryšių tarp Jamblicho filosofijos ir senovės egiptiečių išminties [...] Kaip savo knygoje tvirtina dr. Uždavinys, visos kultūros ir filosofijos susietos skirtingais būdais. Jis taip pat parodo, kad „teurgijos prasmė dažnai yra suprantama klaidingai“. A. Uždavinį ypač vertinusio tarptautinio neoplatonizmo filosofijos tinklo ISNS (Tarptautinė neoplatonizmo studijų draugija) 2012 m. surengtoje didžiulėje tarptautinėje konferencijoje visa programos dalis buvo skirta  A. Uždavinio nagrinėjamoms teurgijos, filosofijos ir helėnų religijos sąsajų temai. Tai rodo didelį lietuvių mokslininko monografijos aktualumą. Įvairūs užsienio mokslininkai pažymi, jog A. Uždavinys ypač prisidėjo siekiant įveikti siaurą ir kultūriškai sterilizuotą platonizmo filosofijos tradicijos sampratą. Vienas autoritetingiausių senovės graikų filosofijos, viduriniojo platonizmo ir neoplatonizmo žinovų Dublino Trinity College prof. Johnas M. Dillonas apie lietuvių ekspertų nuvertintą A. Uždavinio monografiją yra pasakęs: “Šioje ypač įkvepiančioje ir itin platų lauką apimančioje knygoje Algis Uždavinys, pasitelkęs savo neįtikėtiną erudiciją, parodo neoplatonizmo  teurgijos šaknis, glūdinčias Senovės Egipte, tokiu būdu jis įveda platonizmo filosofiją į naują ir žymiai platesnį kontekstą.  Neoplatonizmo tyrinėtojai jam už tai bus nepaprastai dėkingi. Šios knygos skaitytojai pajus, kad jų požiūris į gyvenimą pasikeitė”.

Kitas žymus specialistas, Bendigo universiteto profesorius Harry Oldmeadow tvirtina A. Uždavinį buvus ne tik žymiausią šiuolaikinį teurgijos tyrinėtoją, bet ir žmogų, palikusį „didžiulius darbus, kurie ilgai išliks vertingi tiems mokslininkams ir ieškotojams, kurie ieško Tradicijos šviesos pastarųjų dienų tamsoje“.

Tinklalapyje PracticalTheurgy.com A. Uždavinio knyga Philosophy and Theurgy in Late Antiquity laikoma viena svarbiausių pasaulyje monografijų ir įvardijama kaip „naujausias atradimas teurgijos tyrinėjimų scenoje, apžvelgiantis teurgiją iš graikiškosios, egiptietiškosios, mesopotamiškosios ir netgi sanskritiškosios perspektyvų; tai -- itin kūrybingas komparatyvistinis darbas, nuostabiai surasti ryšiai tarp teurgijos ir jos šaknų senovės Egipte“..

Prof. A. Uždavinys pagerbtas ir Tarptautinės neoplatonizmo studijų draugijos (ISNS): įrašytas į jos sąrašus kaip vienas geriausių pasaulyje neoplatonizmo, sufizmo, hermetizmo, simbolių teorijos specialistų. Sąrašą galima būtų tęsti – A. Uždavinio pasaulinio lygio įnašas į filosofiją neabejotinas.

Tačiau lietuviui ekspertui toks užsienio kolegų pripažinimas nė motais; jo vertinimas aiškus ir paprastas – Philosophy and Theurgy in Late Antiquity -- 0 balų iš 5 galimų.  Nors ekspertai savo veiklą pridengia anonimiškumu, vis dėlto prašytume LMT  pagrįsti tokią „ekspertinę“ išvadą. O gal ir pats ekspertas galėtų tai padaryti.

Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Prof. (hp) dr. Audrius Beinorius

Prof. (hp) dr. Alvydas Jokubaitis

Doc. dr. Naglis Kardelis

Doc. dr. Darius Kuolys

Prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas

Prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis

Dr. Vytautas Rubavičius

Prof. habil. dr. Arvydas Šliogeris                     

Pasaulinę šlovę pelniusios monografijos, kurią Lietuvos mokslo tarybos "žinovas" įvertino nuliu balų, viršelis. 

www.ekspertai.eu/atviras-laiskas-lietuvos-mokslo-tarybos-pirmininkui-prof-eugenijui-butkui

Komentarai