Pradžia / Radikaliai
 

Migla. Apokaliptinė pjesė

Publikuojame apokaliptinę Algimanto Lyvos pjesę "Migla".

Algimantas Lyva
2012 m. Rugsėjo 21 d., 14:00
Skaityta: 212 k.
Kaniball. Artūro Rožkovo pieš.
Kaniball. Artūro Rožkovo pieš.

VEIKĖJAI

BITĖ – darbšti pilietė

TRANAS – veltėdis, tinginys, parazitas

SUFLERIS – Briuselio biurokratas

PITEKANTROPAS – naujasis lietuvis, šešėlinio verslo lyderis

 

Veiksmas vyksta Lietuvoje

 

VIENAS VEIKSMAS

Viena scena

 

Scenoje migla. Sufleris sėdi pirmoje parterio eilėje. Iš debesų kamuolių plastiškai išnyra Bitė ir Pitekantropas.

BITĖ

Atėjote mokytis?

PITEKANTROPAS

Noriu tapti žmogumi, gauti diplomą ir įgyti homo sapiens kvalifikaciją.

BITĖ

Bus sunku... tvyro migla.

PITEKANTROPAS

Aš pasiryžęs suvaldyti gyvuliškus instinktus...

Migla vis tirštėja ir paslepia Bitę ir Pitekantropą. Sufleris užlipa ant scenos ir ant grindų padėjęs akordeoną grįžta į savo vietą. Iš palubėje kabančio rūko kamuolio nukrenta Tranas. Jis griebia akordeoną ir pradeda groti senus, nuvalkiotus šlagerius.

SUFLERIS

Nutilk, debile!

Tranas giliai įžeistas surinka ir nustoja groti.

SUFLERIS

Užsičiaupk, basly! Tu neturi klausos!

Tranas blaškosi, nežinodamas ką daryti, pagaliau apsisprendžia ir sviedžia akordeoną į žiūrovų salę.

SUFLERIS

Tau pasisekė. Aš pagavau akordeoną.

Scenoje debesų kamuoliais žaidžia migla. Tranas, nepajudėdamas iš vietos, akrobatiškai eina bėgimo taku.

TRANAS

Nežinau kur esu. Noriu grįžti namo.

SUFLERIS

Veltui stengiesi. Sustojo laikas.

Migloje suskamba varpas.

TRANAS

Ne... Aš girdžiu, kaip valandos muša valandas.

Iš kairio krašto lėtai išnyra Pitekantropas. Tranas nulipa nuo bėgimo tako.

PITEKANTROPAS

Ko spoksai, mulki? Abejoji Darvino evoliucijos teorija?

TRANAS

Aš tikiu mokslu... Reikia eiti pirmyn ir nesiblaškyti, ieškoti kelio nepažįstamoje teritorijoje.

PITEKANTROPAS

Kodėl išmetei akordeoną?

TRANAS

Galvojau, kad sapnuoju. Norėjau pabusti.

Iš dešinio krašto išnyra Bitė.

BITĖ

Dėmesio, muzikos pamoka...

PITEKANTROPAS

... ir šokių.

SUFLERIS

Užteks trypčioti vietoje! Grok skaute!

TRANAS

Kur mano akordeonas?

SUFLERIS

Užlipa ant scenos ir atsargiai paduoda Tranui akordeoną.

Griežk, maestro.

TRANAS

Nemoku groti, neturiu nei klausos, nei talento.

SUFLERIS

Jei negrosi, Pitekantropas netaps žmogumi.

TRANAS

Atsidūsta

Grosiu, vardan žmonijos, vardan evoliucijos, vardan progreso.

Sufleris nulipa nuo scenos. Tranas groja nuvalkiotas melodijas, o Bitė ir Pitekantropas šoka. Tirštėjanti migla pavirsta atominiu grybu. Pasigirsta sprogimas. Nuaidėjus sprogimui, dingsta migla - lieka tik tuščia ir skaidri scena.

SUFLERIS

Po apokalipsės neliks artistų - tik žiūrovai ir aš.

Salėje pasigirsta plojimai. Jei aplodismentų nėra – skamba ovacijų įrašas.

 

PABAIGA

 

Vilnius, 2012 m.

Komentarai