Pradžia / Radikaliai
 

Koks kvadrato tikras vardas?

Pristatome poeto, pasivadinusio Ugnies Debesimis, eiles.

Ugnies Debesys
2012 m. Balandžio 07 d., 16:10
Skaityta: 426 k.
Iš ciklo "Saulala". Zitos Vilutytės pieš.
Iš ciklo "Saulala". Zitos Vilutytės pieš.
Įtartinas palinkėjimas prie stalo
 
Gimimas - kančia,
Mirtis - tai kančia,
Parodo gyvenimo kelią.
Ar gimsi tu čia,
Ar kitur paslapčia,
Akmuo kartais guls tau 
širdelę.
 
Mirtis - gal Dangus.
Gimimas pas mus,
Didvyriai oru kvėpuoja,
Kiekvienas didvyris, 
Kas myli gyvenimą,
Poetai tegul apdainuoja.
 
Nors kartais sunku,
Per daug čia vargų,
Didvyriai, Žemės artojai,
Su pagarba budi,
Akių neužmerkia,
Dėl vargo labai nevaitoja.
 
Pašlovinkim mus,
Svetimus ir savus,
Tegul mums liepos dainuoja.
Nuodėmė nesvarbi,
Tik žodis kilnus,
O vėlės tegul neraudoja.
 
Sapnas
 
Kvadratas sapnuose ryškus,
Prisėda prie manęs viltis,
Kas gi tas, kuris suvokia,
Tiesą tą matyti tiktai tokią?
 
Kvadratas sapnuose ryškus,
Šalia prisilietimo kardas,
Kas gi tas, kuris pasako,
Koks kvadrato tikras vardas?
 
Kvadratas sapnuose ryškus,
Kas gi tai, kas tai suvokia,
O po to atsimena, burbuluose
Pasaką netikrą ir kažkokią?
Komentarai