Pradžia / Radikaliai
 

Eilės

Poeto Justo Jasėno eilės.

Justas Jasėnas
2018 m. Lapkričio 24 d., 14:19
Skaityta: 76 k.
pexels.com nuotr.
pexels.com nuotr.

2012-09-06
Kai tėkmė priartės
Nebijok lygumų vakaro
Kas apgins tas akis
Vėjui liečiant smilkstantį kadugį

***
Gyvasties jau neras
Netikėsim
Tik žolės kelią paženklins
Lietaus kūną nugludins žiūrėjimas
Šiam rudeniui sėsim
Gyvenimas buvo
Nearta tik žingsnių ilgiuos
Pasiliks atmintis
Negrįšim
Ten mūsų upės į širdį tekės

2012-09-24
Po vidurnakčio
Ryto belaukiant
Buvom nuogi
Nebijojom
Artėdami tik žiūrėjom
Prakaitas mano
Prakaitas tavo ir mūsų
Tik kvėpuosim
Tylėsim geliant
Tikrumui
Taip arti dar nebuvom
Sužeidėm tai ką atradom
Ramu po audros kai praradom
Ir slidu kūdikiui verkiant

2012-11-02
Ir jau gana
Gyvenimo
Ir jau gana mirties
Gana sakau įsižiūrėjimo
Tylos gana
Dabar tereikės
Tik atsimerkti
Krentant

***
Užklups
Jau nebejausim
Kažkur girdėjau
Žodis mūsų verkė

***
Per ūkaną
Jaučiu Tave
Kai nekalbi
Jaučiu Tave
Jaučiu kad tirpstam tam laike
Kad užgriuvo mus
Kažkur iš ten
Žinia

***
Surink mus iš pakraščių
Pavargusius
Prie vienintelio stalo
Susėsti
Laukiu kai nurims valanda
Neskaudės
Nebereiks mums kalbėtis
Tylėsim gyvenimą liesdami

2012-11-22
Verkei ir verkiau
Aną sykį tylėjom
Taip geriau
Gyvenimas laša kaip kraujas

***
Gyvenimą švęsim
Prie apaštalų kojų
Nebeskaudės
Būsim išėję
Iš arti
Per anksti
Gelia

2012-12-05
Mūsų veidai
Svetimam lange
Sudužo
Snaigės lytėjimas

2012-12-17
Išlaisvint save
Nuo snaigių
Krentančių ant širdies
Liūdesio puotoje
Smilkstančiai žvakei
Merkiantis

2013-01-11
Artumu kvepia
Žiūrėjimas
Sėdėjimas
Kvepia Tavim

2013-01-14
Kraujas iš mūsų
Gyvasties kibirkštėlė
Paslėpta
Mums
Pienas
Iš krūtų vaikystėje
Nebeatsimenam
Ragavom sykį gyvenimą

2013-05-14
Namelis
Bėgių bildesio apkabintas
Dūsauja
Išeiti švieson
Takelis
Susitikimo tiltų properšos
Priliesti
Viltingąjį krantą
Šiapus saulės laidos
Šiapus minties
Susitiksim
Kai nevažiuos ir
Niekas neves
Mūsų skausmo
Tuščio lauko tiesoje
Kiečio žalumo pirmienos
Vanduo žydi
Katedros pamaldos tylios

2013-07-09
Sėdėjimas priešais Tave
Stiklo kalte
Bangos paviršiuje
Kankinuosi ir sklaidos
Gimsta gelmėn (...)
Saugu prie raidės
Nepalikus gyvenimo dulkių
Akmuo tebelaukia
Penktadienio žvilgsnio
Už save ir už tuos
Kurie jau priglausti
2013-08-18
Vanduo sruvendamas
Dilgčioja
Akmenis palies
Nekaltas samanas
Gal ir mano Netyčia
Nieko tėkmėje nebereikia

***
Tik pražuvusio pavasario
Sapno svetimoje sodyboje
Sulaukėjusios obels senatvės
Regiu žmones žiede
Iš praėjusio vakaro
Neprabylančius
Po nelaukto lietaus pavasarėja
Užkluptos mūsų vienatvės
Nešioja ežerus akyse nepažįstami
Sutiktųjų žvilgsniai iš ežerų. Pareisim
Artima takuose
Sugrįžę iš Ten
Nekalbėsim

2013-08-22
Kas mus supras
Vėlų vakarą
Jau nebeaušta
Tik graudumas
Gyvenimo pakraštyje. Jauno Baranausko
Žiūrėjimas
Klemenso seserų ašaros
Karolinos baigtis
Išblukę taškai. Sudužo
Duženos sielas paliečia
Vėju
Sapnų nerimas
Lūpų vingyje
Kraujo tiesa
Pakartota

2013-09-01
Suolelis mums prisėsti
Meilei kvėpuoti
Vėlų vakarą
Tegul būna
Paukščiams atsidusti

2013-09-07
O kas po žole
Sutartas laikas?
Mes ryte be veidų
Tik rankos
Vaiko riksmas
Lygumų pakrašty
Anapus smėlio takų
Palei širdį
Jų valia
Jau nuspręsta
Sapne
Aplankys
Sužeistas žvilgsnis
Rytoj
Prieš žydinčią aušrą
Po žole po žole
Mūsų lauks
Tik kartą

2013-09-19
Jono Meko terbelė
Su kamera ir saldainiais
VDU salėje ant kėdės
Šnekėjimas žmogaus
Palei krantą brūkšnys
Kažkas yra už jo
Atsikrenkštimas ir juokas
Laisvė gyvenimui
Ir kūrybai
Be jokių linijų
Laikas padiktuoja
Būti šią akimirką
Tiesiai stovėti
Biržų ilgesys
Lietuvos sapnas gal
Oras geresnis
Kai lyja
Sutemų rūkai
Susitiksim
Nebus videografuota
Liks paraštėse
Terbelėje ant kėdės. Sakymai
Tikiu kas yra
Gamtoje subliuško netyčia
Žmogus ir jo kapas be užrašo
Kalbėdami liesime

2013-10-15
Iškrito vaikelis
Iš kruvinų įsčių
Tiesiai ant žemės
Kelias sunkus jam iki mirties

2013-11-07
Senojo Kauno fotografijos
Užkalbina iki svaigaus verksmo
Kaip priartėti Tiesoje
Gyva lyg būčiau gyvenęs
Ne dabar
Su vandeniu
Upių susitikime
Prasidėjau ir pasibaigsiu
Rytoj
Kai vaikščios ir mirs
Žolę apsikabinę
Jau nebeatsimins vakarykščių nuotraukų
Antikvariate su nuolaida

2013-12-07
Moteris miega kažkur laukuose
Jos plaukai su žolėm
Lūpos su žeme
Arti kūdikio, arti gyvenimo
Sapnas beldžias ir beldžias į širdį

2014-03-23
Kai mylimės atsiveria labiau
Jau ne iš baimės akys
Tik vis arčiau arčiau
Nudiegia artuma
Čia atvira ir sava Tau
Ne tik dabar
Jau visados sakau

***
Už debesų norėčiau
Nuogoj tamsoj su Tavimi
Tyloj su Tavimi kalbėtis
Kažkur ten krebžda
Mūsų

***
Siekti tik Tavo krūties
Iki pilnatvės dusulio liesti
Tavyje gimsta kalba, gimsta oras
Ir gėlė mėlyna atminimui prabyla

 

***
Krauju pažymėjai
Savimi
Atpažinsi
Kvėpuosim
Gersim tylą pilnatvei

2014-03-25
Vaikelis krebžda many
Tavo akių
Panašus kaip dangus
Debesėlis
Artėjantis laukimas
Žemiškų pėdų

***
Į Tave
Taip nedrąsiai artėju
Paimki mane iki trupinio
Apsėki save ir žydėki. Iki saulės
Ir būk. Kaip krantai, kaip dugnas
Kaip šiandien. Tėkmė

2014-03-29
Dėl mūsų delčia
Ir langai atviri atviri
Kvepia naktis Tavimi, svaiguliu
Sapno pakraštyje. Mylim

***
Prakaitas vidurnakty
Jaučiu
Guolyje
Susupsiu Tave į pasaką
Su laiminga tėkme

2014-04-13
Apsaugoti trokštu Tave
Kad neįkristum akivaran
Spanguoliaujant
Apsaugoti trokštu Tave
Skylant takui
Taurei sudužus
Kely
Vienuolyno stogams suirus
Mums dar verkiant reikia išbūti
Kristaus veidas betoninis
Nuskilęs
Raidės tik
Tau ir man atsikvėpti
 

 

 

2014-05-19
Lyja Neištartus žodžius girdžiu
Lašas prisiliečia
Atsigaus mūsų kūnai
Nuplauti numazgoti ilgesyje aistringi

***
Ant Tavo veido
Paliksiu žymes
Kad kvepėtų
Artumu kad skaudėtų
Kai lauksi
Kai lauksiu
Žemės
Viltės

2014-07-14
Mėnesienoje tyli grūdai
Tyli laukiantis vakaras
Kol ateis priartės ir palies
Iš aukštybių artėjantis
Mums

2014-09-04
Paukščio pėdelės dylančios
Vaiko aky
Vėjyje tirpsta
Valties yriai
Šermukšnio uoga
Nuoga vieniša
Merkiasi
Rudens pabučiavimui
Neištartam Dar

2014-09-05
Ašara liko
Tik tiek
Ant artimo skruosto
Susitikimo kvėpsnis

2014-09-29
Šituose namuose seniai nesimyli
Negimdo vaikų
Nebelaukia svečių. Tik mes netikėtai užklystam
Renkam obuolius
Sodą apvaikštom apžiūrim laukus
Ant prieklėčio akmenio sėdim
Čia visa nutiko


***
Apkabinki mane Tyloje
Kai tik virpam
Kai tyli lūpų kampučiai
Mūsų dar laukia
Ežeras laukia
Mėlynos akys graudžios
Dar tebelaukia
Kai tarsim TAIP
Ir keliausim

***
Tu nuotraukoj gyva
Gyva po akmeniu
Liečiu Tave
Apsvaigęs artinuos
Tikrumo tavojo ištroškęs

***
Į Tave mano Jūra artėju
Brendu ir alkstu
Gilėju artinuos
Skęstu Tavy
Palieku savęs
Užliek savimi
Pagimdyk
Pagimdyk
Pagimduk
Mūsų Viltį
Viltę mūsų
Būkim ramūs krantai
Išsipildė

2015-09-21
Papuošk mane savimi
Kai tas lietus toks įkyrus barbena
Ir į bedugnę iš bedugnės
Prišaukia Tavo sapną

2016-05-02
Tavo nuotrauką širdin įsidėsiu
Nešiosiu sunkume ir atokvėpy
Raudoni karoliai ant Tavojo kaklo
Tą vakarą mūsų
Aitrūs bučinių antspaudai

2016-05-31
Jazmino žiede
Radau Tave
Abu skleidėmės
Gyvenimą mūsų pasitikdami

2016-06-02
Nejutau
Gal just ir nereikėjo
Birželis birželis
Mano
Lapeliai pienių
Kaip kūdikiu kvepia
Dar lietus nelietė
Dar gyvenimas neprisilietė
Negi nukrist
Spaliui ant tako
Be jokių
Gilių įbrėžimų

2016-06-13
Į nuogą žiūriu Tave
Vidurnakčio mėnesienoje
Spindi lūpos žydi krūtys. Miegi
Gydo alsavimo kvapas

Komentarai