Pradžia / Radikaliai
 

LYRINIS MARATONAS (tęsinys, trečioji dalis)

Algimantas Lyva bėga, skuodžia, lekia... RADIKALIAI! redakcija linki neprarasti sportinės formos, įveikti raižytos vietovės kliūtis: nepargriūti ant rupaus žvyro, neįkristi į duobę, nenuriedėti nuo slidaus šlaito... Štai nauji sportiniai rezultatai:

Algimantas Lyva
2018 m. Rugsėjo 15 d., 20:16
Skaityta: 22 k.
http://digitalblasphemy.com/cgi-bin/mobilev.cgi?i=portals1&r=HDfree nuotr.
http://digitalblasphemy.com/cgi-bin/mobilev.cgi?i=portals1&r=HDfree nuotr.

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 5 d.

DROBĖ

pievoms nerūpi nei dienos
nei naktys
kai lyja
atgyja pamiršti laukų portretai
nereikia nei dažų
nei teptuko
neapčiuopiamas dangus
piešia aiškius vaizdus

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 6 d.

RUDUO

lėtai šąla nesuprastas oras
gyvenimo verpetuose skęsta saulė
tolsta svirplių koncertai
džiūsta balų veidrodžiai
spigina drumstos akys
trumpalaikiai miglos šuoliai
žada šiltas sienas
- - -
begraužiant medžių lapus
pagelto rudens dantys
traška galva
lydosi smegenys
mineralinis vanduo
tik parama varlėms

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 7 d.

METALAS

peizažai
pavargo pozuoti
meno našta slegia nekaltas girias
skamba spalvomis atskiesti dažai
atvirtę stabais
galerijoje šoka metaliniai tapytojai
- - -
išeisiu
neradęs durų
sienų akiduobėse
liks alpinistų pėdos
rauplėtas voro riksmas
surūdijusi musės mumija

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 8 d.

PERSPEKTYVA

sulinko švarko sagos
nutyso juodas batų šešėlis
- - -
atomazga
kita diena

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 9 d.

DUGNAS

jei
brangus šešėlių dialogas
įkvepia žiaurus tarpuvartės prestižas
džiugina patikimi grindinio planai
įkvėpki kontrolinį žolės kvapą
antraeile šviesa sužaliuos asfaltas
iš troleibuso išlips svajonių sala
- - -
po antros skardinės
prigęsta akių prožektoriai
nėra patikimos strategijos
į šiukšlių dėžę įmesti cigaretės filtrą
gatvė neturi ambicijų
nereikalauja meistriškumo
ar verta sumažinti alaus dozę
pamestas klaustukas

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 10 d.

KONCERTAS

tiršta metalo gaiva
pranoksta gitarų grandines
belsdami į dūmus dalgiu
neabejosime koncertu
ledinėje depresijos bangoje
skęsta pragerti riksmai
- - -
spardydami kėdžių šešėlius
slinksime parketu
slėpdami svajonių miglą
apkabinsime upės skeveldrą
tobulas sienas paremsime
keiksmais
- - -
neatšips padrožti dantys
išgėrę litrą rašalo dėmės
ištatuiruotos ant perplėštos gerklės
smigsime į prožektorių betoną

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 11 d.

LAISVĖ

atostogauja siurbliai
braška neišsivėdina galva
neišdulka baisios mintys
svetainėje maža vietos manevrams
paragintas švytuoklės svyravimų
bėgu aplink stalą ratu
kai atviros durys pakirs kojas
ir nenusisekusios sienos
patikslins veido kontūrus
laiptais
paspruks kreiva kaukė

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 12 d.

KŪRYBA

išlankstytame neono skruoste
varvanti šypsena
elektrinė bala
pavargęs
nuo tamsėjančio debesų sidabro
lietus
skandina restorano laiptus
- - -
nereikia gero oro
po storu tinko sluoksniu
slepiasi nepadrožti pieštukai
skardinės vamzdžių eilės
ašarų katarsis
- - -
mechaniškai sukramtęs picą
automatiškai išgerki stiklinę vandens
neįkvėpia frakas
šampanas
alus
galimybių riba
spalvota girliandos virvė
panešioti valgiaraščio žodžiai

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 13 d.

KVALIFIKACIJA

statybininkui
ant galvos nukrito
varnos išperėta plyta

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 14 d.

PLENERAS

tapytojas iš sidabro taurės
geria žalsvą mėnulio vyną
brenda molberto iškirstu taku
ieškodamas nenupieštų uogų
- - -
noksta paveikslų lobiai

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 15 d.

PLENERAS 2

kopas laisto lietus
į dangų auga akmeninis vėjas
mūzos labai arti
užsimerkęs tapytojas
regi šviesias drobes
gaivias spalvas
- - -
veidrodinės žuvėdros šienauja smėlį
ir renka varnoms kankorėžius

Lietuva, 2018 m.

Komentarai