Pradžia / Radikaliai
 

Kelias

Naujausios Algimanto Lyvos eilės.

Algimantas Lyva
2018 m. Liepos 20 d., 20:56
Skaityta: 24 k.
(C) planwallpaper.com
(C) planwallpaper.com

KELIAS

iš dangaus krenta balta siena
taškosi nesutramdomas lietus
šalia tvoros
spalvota benzino bala
sulaukėjusios gėles
- - -
negelbsti rupi asfalto atgaila
skvero laukia graži
statybų ateitis
 
LIŪTIS

debesų turėklus išardė vanagai
laiptai pametė žaibo batus
girgžda tvora
krenta bedalis lietus  
- - -
bejėgiai atviri ir uždari langai


SUTEMOS

prieš audrą išdžiūsta stogai
dūmais plaukia kaminai
garuoja arbata
- - -
į debesis atsitrenkė menulis
neono šviesa nušvito bevertis stalas    

RAMYBĖ

debesys išardė tamsą
suspindo mėnulis
sušilo žvarbi naktis
- - -
kai esi laimingas
ir liūdesys būna kitoks


SVAJONĖ

vėjo banga
apvalus laumės žiedas
smėlyje
kritę kankorėžiai
pušų mintys
- - -
pakirsti tolių
į slėnį vingiuoja takai
atsitrenkęs į klevo šešėlį
prie upės sustingo akmuo

LEMTIS

esu pamestas koridoriuje
prie pat neužrakintų durų
- - -
neauga vinys
sulenktos per pusę

TAMSA

langas
pertvara dangaus
moliniai čerpių akiniai
stogo duobė
- - -
įdienojo
bematė naktis
pajuodo žibintų šešėliai

IŠBLUKĘS ŽAIBAS

pusę mėnulio nukando debesų dantys
vargonais pravirko stogo skarda
dunda vamzdynų dumplės
ant stalo dega kiaura stiklinė
stalčiuje gęsta knyga

IŠMINTIS

namai
(ne tik beprotnamiai)
neturi sveiko proto
imituodamas
opelio blerbimą
urzgia šuva
slenku
nežinodamas
iš kur ateina rytas

TREMTIS

išguitas iš zoologijos sodo
skardiniu smuiku griežia svirplys
kol iškris elektriniai žibintų dantys
ir kaminų šešėliai pavirs dūmais
- - -
naktis atriekė dar vieną stogo riekę
ir pavaišino mėnulį čerpių pyragu

AIŠKUMAS

žvelgiu į jūrą
neklausiu
kodėl dangus
toks tuščias
ir ryškus
- - -
pabaiga
nėra likimas
o tikslas
ne pradžia

RAMYBĖ

niekur nelipa laiptai
ir asfaltas
tik kelias kitiems
- - -
nurimstama
įbridus į laumžirgių ganyklas
kur liūdną minčių dvelksmą
nusineša tyla


VAKARAS

ežero vanduo tamsus
užgesęs
ištroškęs žvelgia į dangų
- - -
gieda kelmai
vos girdimai ošia žolė
nepakeliamai aštriai
šoka uodai

LIŪTIS

lyja
ant debesų parketo šoka vėtra
krenta dangiškos skiedros
išskleisti skėčiai geria balas
temsta akys pamerktos į rūką
sunku atpažinti patvinusias gatves
- - -
migloje neverta stebėti dangoraižius
tik tiltai išlieka ramūs
kai stogais brenda mirtini žaibai

APEIGA

minčių rūke
išsigąsdinti svirpliai
pražilę kadagiai
aukuro akmuo
burėmis išartos bangos
- - -
slėnyje
žvilgsniu pagerbki tolį

Vilnius, 2018 m.

Komentarai