Pradžia / Radikaliai
 

Postpasaulis. Karjera

5 repeticijos. [Bet koks neteisingai suinterpretuotas sutapimas su Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija neatitinka tikrovės, neegzistuoja ir minėtas kultūros savaitraštis.]

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2014 m. Spalio 08 d., 07:55
Skaityta: 37 k.
Postpasaulis. Karjera

1 repeticija

Kultūros savaitraščio „Sidabrinė plunksna“ vyriausiasis redaktorius į kabinetą pakvietė Guru Guru ir liepė kruopščiai uždaryti duris. Vyriausiasis buvo ne juokais išsigandęs.

- Guru Guru, jūs mane nuvylėte ir vos nesunaikinote mano sėkmingos karjeros...

- Kas atsitiko? – nustebo Guru Guru.

- Neapsimesk kvaileliu, - pyktelėjo vyriausiasis redaktorius. - Jūsų straipsniai užrūstino Kultūros ministro referentą Galigantą, - aš priverstas jus atleisti iš darbo ir nesumokėti jokio honoraro...

- Jūsų valia... – pasakė Guru Guru.

- Supraskite, nieko asmeniško...

- Nesuprantu, - pyktelėjo Guru Guru.

2 repeticija

Guru Guru ėjo bedarbių gatve, kuria slinko atstumtieji, nuskriaustieji, vargdieniai. Restauracija, renovacija ir pažangi statyba neteko prasmės, užgeso kavinių, restoranų ir užeigų vitrinos. Kur eiti? Namo? Ne! Pas visagalį kultūros ministro referentą Galigantą.

3 repeticija

Referentas Guru Guru priėmė iš karto, nereikėjo ilgai dūlėti laukiamajame.

- Džiaugiuosi jus matydamas, jau ketinau Tamstai siųsti oficialų kvietimą, bet jūs aplenkėte mane...

Referentas žėrė komplimentus ir stengėsi atrodyti nuoširdus, bet Guru Guru greitai perprato klastą, todėl mandagiai, bet ryžtingai pasiteiravo:

- Norėčiau sužinoti, kodėl jūs mane atleidote iš darbo?

- Jus atleido iš darbo? Tai nepataisoma žala kultūrai... Jūs esate aukščiausios prabos specialistas, nežinau, kodėl „Sidabrinės plunksnos“ vyriausiasis redaktorius taip bjauriai pasielgė... Skriauda gali būti atitaisyta tuoj pat. Jūs būsite paaukštintas iki vyriausiojo redaktoriaus...

- Ačiū, bet aš nenusipelniau tokios garbės... – nustebo Guru Guru.

- Teisingai. Teks nusipelnyti...

- Dirbti viršvalandžius? – ironizavo Guru Guru.

- Džiugu, kad sunkią valandą jūs nepraradote humoro jausmo... Dirbsite mažiau, gyvensite geriau... Jei būsite lojalus, sparčiai judėsite pirmyn, kai tapsiu ministru – atsisėsite į mano kėdę.

4 repeticija

Išgirdęs naujieną, Dravenis paniuro.

- Ar aš pasielgiau teisingai? – paklausė Guru Guru.

- Tu padarei didžiulę klaidą...

- Aš nesuklydau, nes nedirbu „Sidabrinės plunksnos“ savaitraštyje, nepažįstu jokio Galiganto ir nesilankau Kultūros ministerijoje, - atrėžė Guru Guru.

- Sugrįžk į „Sidabrinės plunksnos“ redakciją, - patarė Dravenis. - Reikia sugrįžti ten, kur niekada nesi buvęs, reikia siekti neegzistuojančios karjeros, reikia pavydėti nežinomiems žmonėms...

- Iš kur tu žinai, kad aš jaučiu kažkam didžiulį pavydą, nors esu visiškai laimingas? – nustebo Guru Guru.

- Šį jausmą patiria visi, - pasakė Dravenis, - svarbu suprasti – kam tu pavydi ir dėl ko?

5 repeticija

Guru Guru buvo sukrėstas. Sostinėje nebuvo „Sidabrinės plunksnos“ redakcijos. Tik Skuode vis dar buvo leidžiamas kultūros almanachas, turintis tokį pat vardą. „Tikiuosi, Kultūros ministerija dar nepersikėlė į Plungę“, – nusijuokė Guru Guru. Teko nustebti dar kartą. Kultūros ministerijoje nedirbo joks Galigantas. Guru Guru koridoriuje atsitrenkė į kažkokį valdininką.

- Atleiskite...

- Jūs Guru Guru?

- Taip...

- Aš Galigantas, referentas Galigantas.

Kultūros biurokratas smogė Guru Guru į pilvą. Guru Guru nepajuto nei smūgio, nei skausmo. Galigantas kažkur dingo. O gal Guru Guru sutiko vaiduoklį? Nieko keisto. Kultūros ministerija pilna pabaisų. Reikia nešdintis. Tikslas pasiektas. Dabar Guru Guru suprato, kad jis velniškai pavydi referentui Galigantui todėl, kad jis galingas ir nerealus.

 

Vilnius, 2014 m.

Komentarai