Pradžia / Garsas / Sound
 

LAINIUS SU SAULE - Patrimpas. Elektroninės muzikos kelionė laiku. MUZIKINIS BALTŲ EPAS

Net 59 minučių elektroninės muzikos kelionė laiku PATRIMPAS, kurią šiemet sukūrė vienas gabiausių Lietuvos muzikantų LAINIUS (Laimontas Dinius), pasitelkęs kitus nuostabius muzikantus (SAULĘ LAURINAITYTĘ, GEDIMINĄ DAPKEVIČIŲ, IGORĮ KOFĄ, GINTAUTĄ GASCEVIČIŲ, ROLANDĄ JANUŠĄ, MĖTĄ PUČINSKAITĘ, VITARĄ KAVALIAUSKĄ, ANDRIŲ PULKAUNYKĄ, AUSTĖJĄ GENDVILAITĘ, DAINIŲ URBANAVIČIŲ, GINTARĄ DZIDOLIKĄ, PAULIŲ JASIŪNĄ, DANGUOLĘ GARŠKAITĘ ir kt.), o taip pat puikią poeziją, kurią kūrė ne tik jis pats, panaudoti ir Just. Marcinkevičius, H. Čigriejaus, A. Balsio ir R. Lileikio, G. Eigirdo poetiniai tekstai. Šis albumas, nors dar 2018-ieji ir nepasibaigė, mano galva, jau skelbtinas kaip vienas geriausių šių metų (ir ne tik šių metų) muzikos albumų Lietuvoje. Pažvelkime giliau.

Mindaugas Peleckis
2018 m. Rugsėjo 18 d., 19:08
Skaityta: 204 k.
LAINIUS SU SAULE - Patrimpas. Elektroninės muzikos kelionė laiku. MUZIKINIS BALTŲ EPAS

Apie tai, ar lietuviai turėjo savo nacionalinį epą ir ar išvis toks reikalingas, jau buvo karštai diskutuota. Manau, kad LAINIUS pasiekė tikslą: sukūrė tikrą muzikinį lietuvišką (galima sakyti net plačiau - baltišką, nes albume vartojamos ne tik lietuvių, bet ir žemaičių, prūsų kalbos) epą. Taigi šis konceptualus albumas (beje, nemokamai jį galima paklausyti čia) yra unikalus ir muzikine, ir poetine, ir mitologine prasmėmis. LAINIUS, būdamas žinomas dėl daugybės hitais tapusių dainų, žengė žingsnį dar toliau: šis kūrinys jau gali būti aukso raidėmis įrašytas į Lietuvos muzikos istoriją.

Albumas PATRIMPAS išleistas labai estetišku, slidaus paviršiaus, kelių dalių digipaku, kurį tikrai smagu paimti į rankas. Vertas dėmesio ir jo viršelis, dizainas, fotografijos, kurių autorius yra Vilmantas Dambrauskas. Įvaizdis, kurį jis sugalvojo, tiesiog fantastiškas.

Alternatyvus viršelio variantas su runa

Albumas pristatytas rugpjūčio 16 d. Šiauliuose, Ch. Frenkelio vilos parke miuziklo forma:

Artūro Staponkaus nuotr.

Smagu, kad pagrindinis albumo personažas yra PATRIMPAS. Apie jį kūrinio muzikos, aranžuočių, tekstų, idėjos ir režisūros autorius Laimontas Dinius sako: Praamžius turėjo tris svarbiausius : Perkūną, vyriausią, Pykuolį ir Patrimpą . Patrimpas – tas kur vandeniu plaukė, žolynais, miškais rėdėsi, rugių varpomis dangstėsi, su bitėmis šoko, šypsojosi , pasauliu besistebėdamas.... PATRIMPAS Šiuolaikiškas synth-pop-elektroninės muzikos miuziklas, kuriame šiuolaikinių elektroninių garsų pynėse supinti tekstai, jausmai ir legendos, išnešiotos baltų senųjų tikėjimų ir darnos su gamta ir visata. Daugelis minčių, analogijų, muzikinių, žodinių bei vizualiųjų vaizdų tinkamos, taikytinos ir suprantamos šiandien. Kaip ir vakar, ir rytoj... Matomi ir menami veikiantys personažai : PRAAMŽIUS - tas, kuris buvo, kai dar nebuvo nieko ir kuris matė bei žino, kaip viskas kūrėsi... PATRIMPAS - Derlingumo, gyvybės, vaisingumo, žemdirbystės, bičių globėjas, žmonių sėkmės įvairiuose reikaluose, laiduotojas, tekančių vandenų Dievas.... SAULĖ - šviesos, šilumos ir santaros Deivė PYKUOLIS (PATROKLAS) - širdyje geras ir išmintingas, bet įtarus ir karingas Ir kaipgi be griausmų ir PERKŪNO ... LAUMĖ – giliai žvelgianti linksma šaipokė ŠEŠĖLIAI - atsirandantys tik SAULEI žinant iš kur ir kodėl ..

Tai šiuolaikiškas synth-pop-elektroninės muzikos miuziklas-šokio spektaklis, kuriame šiuolaikinių elektroninių garsų pynėse supinti tekstai, jausmai ir legendos, išnešiotos baltų senųjų tikėjimų ir darnos su gamta ir visata.
Daugelis minčių, analogijų, muzikinių, žodinių bei vizualiųjų vaizdų tinkamos, taikytinos ir suprantamos šiandien. Kaip ir vakar, ir rytoj...
Matomi ir menami veikiantys personažai :
PRAAMŽIUS - tas, kuris buvo, kai dar nebuvo nieko ir kuris matė bei žino, kaip viskas kūrėsi...
PATRIMPAS - Derlingumo, gyvybės, vaisingumo, žemdirbystės, bičių globėjas,  žmonių sėkmės įvairiuose reikaluose, laiduotojas, tekančių vandenų Dievas....
SAULĖ - šviesos, šilumos ir santaros Deivė
PYKUOLIS (PATROKLAS) - širdyje geras ir išmintingas, bet įtarus ir karingas
LAUMĖ - nerūpestinga, padykusi keistoka mergelikė-  deivė
ŠEŠĖLIAI - atsirandantys tik SAULEI žinant iš kur ir kodėl ...
Žmogaus, lydimo  Praamžiaus pagimdytų Deivių ir Dievų,  kelionė garsu ir melodija per laikus,  gamtą,  jausmus , sapnus ir pirmapradžius prisiminimus....
Pasakoja Lainius - prūsiškai , Austėja,-  žemaitiškai ir Arnas Klivečka – lietuviškai.
Eelektroninės muzikos kelionė laiku
Režisierius ir idėjos autorius – Lainius.
Muzika, aranžuotės  ir tekstai : Lainius-Laimontas Dinius,  Vitaras Kavaliauskas, Gintautas Gascevičius.
O taip pat  Paulius Jasiūnas,  Austėja Gendvilaitė –smuikas, , Dainius Urbanavičius - gitaras.
 Vizualizacijos, programavimas ir „Įstrigę laike“ - Danguolė Garškaitė
Lainius – Laimontas Dinius ;  Saulė Laurinaitytė; Mėta Pučinskaitė; Vitaras Kavaliauskas; Gintautas Gascevičius; Rolandas Janušas, Igoris Kofas. 

                                 
Miuzikle :
PRAAMŽIUS; PATRIMPAS ; PYKUOLIS ; SAULĖ;  LAUMĖ , ŠEŠĖLIAI ....

 

Pykuolį jau pagerbė pirmoji ir žymiausia, legendinė pagoniškojo black metal grupė iš Utenos POCCOLUS, įkurta dar 1993 metais. Jos muziką žino net Pietų Korėjoje, kur išleistas vienas POCCOLUS albumų.

Perkūnas pagerbtas 1989 metais įkurtos ritualinio folkloro grupės KŪLGRINDA, - 2003 metų albume PERKŪNO GIESMĖS.

O štai dabar turime visą konceptualų albumą apie paslaptingąjį PATRIMPĄ.

Vilmanto Dambrausko nuotr.

Albumo struktūra labai įdomi: 26 kūriniai, iš kurių 14 yra dainos, o 12 - intarpai tarp jų, kuriuose žemaičių (Austėja Gendvilaitė, albume grojanti ir smuiku), lietuvių (legendinis Arnas Klivečka) ir prūsų (L. Dinius) kalbomis įdomiai, poetiškai pasakojamos mitologinės istorijos. Nuostabūs ir jų pavadinimai (šie intarpai vadinami 1a, 2a ir t.t.): LAŠŲ TEMA, ĮSTRIGĘ LAIKE, HORIZONTAS, ŽOLYNAS, NUOJAUTA, ŽVILGSNIS, PERKŪNO ŽODIS, ŽIOGELIS, VILTINGAI, MIŠKE, BŪSENA, RASOMIS.

Pateikiu šių intarpų tekstus:

Intro : „ Lašų tema “
Kaddan Deivs Praamžis iz aukštakan diritvei ligzdan,  
kuomet Dievas Praamžius iš aukštybių stebėdamas lizdą
Diritvei Sūns, ains maldas virs
Žiūri sūnus, šelmis jaunuolis
glituvingei  juokes  trimpsedams
linksmai juokias trepsėdamas
iz preipaus begvei kerda kibikintun ...
iš sprunkančio laiko pasišaipydamas
1. ŽIEDAS

Intro : „ Įstrigę laike “
Ir pažvelgęs Praamžius į šypsena, lyg žalčio ornamentais vingiuojantį vyrą,
Pavadino jį  Patrimpu , taręs,  kad tik jis gali  iš  laiko sau juoktis,
o Patrimps ,A vondėniu plaukdams, a žolie goliedams, a Perkūna laukdams, tories mokietė ė rimts būtė.    
begi ilgims pints geistvi – nes ilgas kelias laukia       
2. AMŽINAS BALSAS

Kėts vyrs savie ė laikė ėstrėgės,
nemodamas ar Pikuoliu ar Patroklu bus pavadintas, vis klausė
a pravidatan ?  a kirditan ? a zinatan ?  (ar matai, ar girdi, ar žinai )
3. AR ŽINAI, KĄ JAU ŽINAI ?

fonas :  miško garsas
iš vandens ar iš oro, iš žolės ar ir miško
visadan linku sauli        visada linkui saulės
kur gerumo ašara tryško ...
4. TAIP

fonas   : „ žolė-svirpliai“
Tavs arvis vutris (Tėvas, tikrasis kalvis),
Nukalė mum(s) daugeli žuodiu,
 Dabar jau galim kalbėti ...
5. ŽALIOS ŽOLYNO AKYS

Intro : „ Nuojauta “
Patrimpui buvo keista, kodėl tai, kas jam anei motais,
Taip rūpi jo draugui žalčiui, ir žmogui ir jojo dukrai taip rūpi.
Jie sako , kad laikas, kurs gyvenimo keliu nuvingiuoja,
yra svarbiau nei vandeniu plaukti ar saulei mojuoti.
Retavei .  Svešinieki .  Keistuoliai.
6. DAR KARTĄ APIE LAIMINGĄ ŽMOGŲ

intro
preigimins kveitis
tavo gimstantis žiedas – paskutinė mano malda (dainavims)
kai aupaluns tem ?
kur rauda pasislėpus, kaip surasti tave ? (dainavims)
7. AKYS

Intro : „ sound griaustinis“ “
perkūns grumtauktimis
Perkūnas tuo tarpu, vyriausias iš brolių,
Žaibu dangų perskrodęs, tarė:  nėr svarbiau nieko, nei griausmu žaižaruoti,
ne vundas plūtvei
Ne vandeniu plaukti, ne žolę myluoti, o vijas laikas kalti, - ugnis laukia saujoj.
8. UGNIS

9. PELENAI IR ŽARIJOS (G.G.)

Intro :  smuikelis ...
O dangus vis neplyšo, kad ir kaip skaldė žaibas.
Kalavijai atšipo
Audros greit baigias ...
10. O, DANGAU

Intro : „ Viltingai “
Jaunas mėnuo tyli, Patrimpas dairos , - kur jam būti
Praamžis maiga Praamžius sau miega, Perkūns graudei Perkūnas liūdi
Viltys su paukščiais grįžta
Ir noris kiek artėliau tos Saulės būti  ...
11. VILTYS


acapella : saulele motule
12.  SAULELE, MOTULE

Intro : „ miškas naktį “
Ikkai vari virsu nerties paskitvei (Jei gali virš pykčio ir nerimo pakilti )
Tetet ebkailintun draugs ( tai  sveikink draugus)
Taurė begalybės su žvaigždiem ėšgierės - sveikink draugus
(Taurę begalybės su žvaigždėm išgėręs – sveikink draugus)
13. TYLIAI, TYLIAU ...

Intro : „ sustingę medžiai  “
Tavs gerdau Patrimpui Tėvas sakęs buvo, tik žmonės juo nepatikėjo,  kodėlgi miškas, Saulė, vanduo ir žolės  svarbiau nei laiką gaudyt laukuose, kurie gyvenimu vadinas.
Nes sielos skrieja, sukas ir nepradingsta niekur. Ir niekada.  Jos lyg ta keista giria ...,
14. SIELŲ MIŠKAS

buvūns tū , būsi tu
15. BŪSI TU

Intro : „ Į rasas “
pergūbusi  deina , stadan tū rassan pluvūns
 Ateis diena , - tada tu rasomis išplauk
15. RASOS

fonas :
Patrimpas tarė jai :
Garjan brati man -Medis brolis man ,
zalis svestra  žolė sesuo, -
Bučiuok mane tai aš, - gaivus vanduo...  gaivus vondou ... gaivintu vundan
16. ATSIPRAŠAU

+.
17 . KITOS DURYS

Kaip ir pačios dainos, kurių muzika yra skaidri kaip krištolas, o žodžiai prasmingi, - nuostabūs ir jų pavadinimai: ŽIEDAS IŠ PRAEITIES, AMŽINAS BALSAS, AR MATAI?, ŽALIOS ŽOLYNO AKYS (taip, tai puikus A. Balsio ir R. Lileikio 1992 m. kultinio albumo KIAULĖS SAKMĖ koveris), DAR KARTĄ APIE LAIMINGĄ ŽMOGŲ, AKYS, UGNIS, PELENAI IR ŽARIJOS, O, DANGAU; VILTYS (LEISK), SAULELE, MOTULE (puikios liaudies dainos elektroninė versija); SIELŲ MIŠKAS, BŪSI TU, RASOS.

Laimontas LAINIUS Dinius. Vilmanto Dambrausko nuotr.

Neišskirčiau nė vienos dainos kaip geriausios. Albumas vientisas, tai valanda nuostabios baltiškos meditacijos. Klausyti ir klausyti... Neatsiklausant... Kad šiam albumui, kuris puikiai tinka ir lietuviui, ir žemaičiui, ir latviui (nesvarbu, kad latviai turi rašytinį epą Lačplėsis), ir prūsui (esama žmonių, kurie atgaivino prūsų kalbą kasdienybėje), skiriu aukščiausią balą, manau, savaime suprantama.

DIDŽIULIS AČIŪ Laimontui LAINIUI Diniui ir visai solidžiai komandai už šį įspūdingą kūrinį. Kartelė pakelta labai aukštai. Belieka laukti naujų elektroninių LAINIAUS kelionių.

 Žalios žolyno akys iš albumo: Audrius Balsys Ir Romas Lileikis ‎– Kiaulės Sakmė (1992)

Komentarai