Pradžia / Didysis Žaidimas
 

KUR YRA TIBETAS? BERŽYNĖLYJE!

Vizijos – ne liga, bet jos užkrečiamos ir dažnokai prilimpa prie tų, kurie mėgsta neįtikėtinas istorijas, paslaptis...Ypač greitai užsikrečiame, kai nustembama ir truputį išsigąstama, išgirdus keistą, logiškai nepaaiškinamą pasakojimą.

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2020 m. Gegužės 31 d., 12:07
Skaityta: 18 k.
Tai nėra beržynėlis. https://www.pinterest.co.uk/pin/423127327486231464/
Tai nėra beržynėlis. https://www.pinterest.co.uk/pin/423127327486231464/

Prie beržo akmuo. Jis čia gulėjo, kai dar nebuvo beržo, ir kai beržo neliks, akmuo nepajudės iš vietos. Tai daug pasakanti analogija.

Žmogus – tai beržas, ir jaunas ar senas regi laikui nepavaldžias
vizijas. Guru Guru nesiliovė mąstęs apie Dravenio viziją. O gal tai
tiesa? Gal jis išgyveno neafišuojamą gyvenimą, paruoštą kitame
matricos algoritme. Reikia patikrinti medinę Dravenio viziją. Šį kartą
Guru Guru nutarė išbandyti tvoras, nes posakis „ramstyti tvoras“ turi
žymiai gilesnę prasmę, ir ji bus nustatyta dabar. Neverta delsti.

Šalia vis dar statomo namo driekėsi tvora. Guru Guru rizikuodamas
nuvirsti atsirėmė nugara, beveik išlaisvindamas kojas nuo
pusiausvyros kontrolės. Subraškėjo medis. Guru Guru nepasidavė ir
atsirėmė dar plačiau. Amtelėjo šuva, riktelėjo varna, tyliai praskriejo
žvirblis...

<>

Guru Guru stovėjo apleistos gamyklos kieme, rankoje spausdamas
lagamino rankeną. Jis atvežė žadėtą milijoną. Šalia stovėjo viskam
pasiruošęs Dravenis...

Sugirgždėjo skeletas, ne... tai tvora. Guru Guru nuvirto ant žemės. Šalia
voliojosi 4 (keturi) lavonai. Tai gangsteriai, kuriuos patiesė
Dravenio UZI. Geros, draugiškos Eleonoros ir Dravenio rankos nuo žemės
pakėlė Guru Guru. Viskas baigta, misija atlikta. Eleonora išlaisvinta.
Nejaugi vizijos nesibaigė? Kas gi vyksta dabar?


Guru Guru nebuvo tikras, ar tai vizijos, ar "realybė". Jam šie du dalykai dažnai painiodavosi,
bet to jis neėmė į galvą: realu tai, ką suvokiu, o ką pasakys verygos, kam tai įdomu?

Tačiau Dravenis skambino į neišmanųjį Guru Guru ragelį (išmaniojo telefono jis atsisakė, nes šis buvo toks išmanus,
kad pats ėmė rašinėti sms visiems, kam sumanydavo -
ir tai dar vadinama dirbtiniu "intelektu"). Jis kalbėjo neįtikėtinai lakoniškai, net griežtai.
Patvirtino, kad misija tikrai atlikta. Guru Guru kiek pasitrynė akis ir kaip mat užsinorėjo kavos, kad būtų galutinai aišku,
jog nesapnuoja. Kavos nebuvo, bet darėsi akivaizdu, jog misija buvo. Tai kurgi Eleonora? Po kuriuo beržu?

Kadangi buvo beržų garbinimo diena, logiška, kad ji galėjo būti tik po beržu. Guru Guru, niūniuodamas Pauliaus Širvio "Aš - beržas",
ėjo į beržynėlį. Ir - o, Dievulėliau -
Eleonora tikrai buvo (tik ne stovėjo, o sėdėjo) po beržu. Mergina atrodė lyg ką tik būtų nužengusi iš šviesaus sapno.
Šypsojosi ir nieko nesakė. Atrodė gal dėkinga, o gal ekstazėje. Argi gali būti geresnė "realybė" (o gal vizija)?

Automobilis lėkė pirmyn, ir Guru Guru neturėjo jokio supratimo, kur. Už
vairo sėdėjo Dravenis, o šalia Eleonora. Dravenis įjungė radiją. Grojo
The Beatles „Eleanor Rigby“. Į širdį smigo muzika, poezija, ir skrido
mintys nesustabdomai, laisvai, nevaldomai.

Eleanor Rigby
Picks up the rice in the church where a wedding has been
Lives in a dream
Waits at the window
Wearing the face that she keeps in a jar by the door
Who is it for?

Taip, taip, Eleonora ir Guru Guru gyvena sapne, kur buvo jų vestuvės
ir ilgas, laimingas gyvenimas. O štai dabar jie, pamiršę savo gyvenimą,
sėdi prie automobilio lango ir žiūri į nesibaigiantį miestą, ir
važiuoja nežinia kur.

Eleanor Rigby
Died in the church and was buried along with her name
Nobody came
Father McKenzie
Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave
No one was saved

Visi pamiršo, kad Guru Guru ir Eleonora mirė snieguotame Tibeto
vienuolyne ir buvo palaidoti kartu. Niekas neatvyko į laidotuves, tik
Dravenis, ir jis išgelbėjo juos nuo mirties, pakviesdamas į vizijų
pasaulį.

Nutilo radijas... Bet ar pasibaigė vizijos?

Tolumoje girdėjosi gortaninis tibetietiškas giedojimas, kuris, sakoma, savo jėga, gali sugriauti ištisus miestus (kaimus, vienkiemius).

Komentarai