Pradžia / Tauta ir istorija
 

"Niekada nepriprasiu nebūti!"

Balandžio 5-osios vakarą užgeso rašytojo, poeto, eseisto, vertėjo, žymaus visuomenės veikėjo, vienos iškiliausių dabartinės lietuvių kultūros asmenybių – Marcelijaus Martinaičio - gyvybė.

Aira Gurauskaitė
2013 m. Balandžio 07 d., 19:18
Skaityta: 233 k.
Lietuva neteko dar vieno iškilaus kūrėjo - Marcelijaus Martinaičio. Visos nuotraukos - Airos Gurauskaitės
Lietuva neteko dar vieno iškilaus kūrėjo - Marcelijaus Martinaičio. Visos nuotraukos - Airos Gurauskaitės

Lietuva liūdi netekusi ypatingo visos tautos meilę ir pagarbą pelniusio kūrėjo, visuomenininko, tauraus, šviesaus žmogaus, savo išmintimi dariusio įtaką mūsų kasdienybei.

Atsisveikinimas su Poetu Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje - sekmadienį, balandžio 7 d. nuo 10 iki 22 val., pirmadienį, balandžio 8 d. - nuo 9.00 iki 13.30 val.

Karstas išnešamas pirmadienį, balandžio 8 d. 14 val.

Marcelijų Martinaitį laidos Antakalnio kapinėse, Rašytojų kalnelyje. 

 

Kukučio testamentas

 

- Niekada nepriprasiu nebūti!

Kada man ateis paskutinė -

suriškit rankas, o geriausia -

mane prirakinkit prie lovos:

bijau, kad iš baimės numirti

galiu padaryti sau galą.

 

Niekada nepriprasiu nebūti!

Kad mirdamas nepabėgčiau -

virvėm suriškit rankas,

kaladėm suveržkite kojas:

daužysiuos kaip jautis,

kai tramdys užvoždami karstą.

 

Niekada nepriprasiu nebūti!

pabėgęs vaidensiuos našlėms,

plėšikausiu naktim, kaip belaisvis

apšepęs slapstysiuos rugiuos:

kad tik toliau aš numirčiau

nuo savo mirties!

Komentarai