Pradžia / Tauta ir istorija
 

Išleista pirmoji knyga apie Telšių kunigų seminariją: „Pamatei – gerā y“

Telšių vyskupijos dvasinį gyvenimą tarsi motina jaukiai apglėbusi laiko Alma Mater – vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Atkurta ji gyva jau trisdešimt metų. Siekiant įprasminti šią reikšmingą datą, imtasi iniciatyvos parengti knygą. Į vieną leidinį suguldyta visa Telšių kunigų seminarijos istorija nuo pat jos įsikūrimo pradžios.

Telšių kultūros centro inf.
2021 m. Balandžio 01 d., 13:15
Skaityta: 59 k.
Išleista pirmoji knyga apie Telšių kunigų seminariją: „Pamatei – gerā y“

Drąsūs žingsniai

Rektorius, kunigas, socialinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas Saulius Stumbra įsitikinęs, jog vyskupo Antano Vaičiaus 1989 m. rugpjūčio 20 d. pasirašytą dekretą dėl seminarijos atkūrimo reikia vadinti drąsos ir pilietiškumo pavyzdžiu.„Vertėtų pajausti tą istorinį kontekstą. Juk anuomet Lietuva dar buvo nelaisva. Ir tokiu metu vyskupas A. Vaičius pasirašo dekretą: „Atkuriama kunigų seminarija“. Kiek reikėjo drąsos tokiam žingsniui žengti!“ – pagarbiai atkūrimo pradžią prisiminė kun. S. Stumbra.

Reikšmingą leidinį patikėta ruošti knygų leidyboje ilgametę patirtį turinčiai istorikei Elvyrai Spudytei. Anot jos, per gana trumpą laiką atliktas nemažas darbas ir gautas neblogas rezultatas, kuriuo knygos rengėja džiaugiasi. Pabrėžtina ir tai, kad ši knyga – kol kas vienintelė, kurioje apžvelgiama vis Telšių kunigų seminarijos istorija. Knygos turinys – tai ilgus metus rinkta mokslininkų medžiaga, papildyta pastarojo trisdešimtmečio seminarijos veiklos istoriniais faktais.

„Vos tik paėmiau į rankas šią knygą, supratau, kad tai man patinkanti knyga, nes turi labai daug nuotraukų. Ši knyga skaitoma šiek tiek kitaip – pirmiausia ją norisi perversti, o tada grįžti prie knygos pradžios ir perskaityti visą istoriją, parašytą gyva bei informatyvia kalba. Tai daro šią knygą patrauklia ir įdomia. Manau, kad ji suteiks daugiau informacijos, kas yra kunigų seminarija“, – kalbėjo JE Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius.

„Daug žmonių prisidėjo prie seminarijos vardo garsinimo. Norėčiau paminėti antrąjį Telšių kunigų seminarijos rektorių mons. dr. Vytautą Steponą Brazdeikį, kuris daug metų jai vadovavo, taip pat verta lenkti galvą prieš ilgus metus vadovavusį kanauninką dr. Algį Genutį. Būtent jo pastangomis įstaigai buvo suteiktas privačios aukštosios mokyklos statusas. Kiekvienas seminarijos vadovas įnešė svarų indėlį seminarijos gyvavimui“, – sakė kun. S. Stumbra ir akcentavo, kad ne tik rektoriai davė postūmį klestinčiai švietimo įstaigai. Ženkliai prie sėkmingos veiklos prisidėjo ilgametis dvasios tėvas, vyskupas Jonas Kauneckas. Daugeliui seminaristų teko garbė būti jo ugdomiems. „Tai dvasingas ir tuo pat metu labai paprastas žmogus, formavęs kunigą, kuris yra su žmonėmis“, – nuoširdžiai apie vyskupą J. Kaunecką atsiliepė rektorius. 

Kunigystės kelio pradžia

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija vykdo dvi veiklas: yra privati aukštoji mokykla, teikianti religijos mokslų magistro laipsnį (šiuo metu yra 12 magistrantų) ir pastaruosius dvejus metus įgyvendinama paruošiamojo kurso programa. Kunigų ruošimas dalijamas į tris etapus: parengiamasis, filosofinis ir teologinis blokai. Jie išskaidyti į visas Lietuvoje veikiančias tris kunigų seminarijas – Telšių, Kauno ir Vilniaus. „Mes tampame ta kalve, kur kasmet įstoja jaunuoliai ir čia pradeda kunigystės studijas“, – pabrėžė rektorius kun. dr. S. Stumbra.

„Kaip miela prisiminti Telšių kunigų seminariją, tą studijų laiką ir paskaitas, laiką, išgyventą su kitais kunigais, nuostabų dėstytojų kolektyvą, kuris ne tik stengėsi perduoti žinias, bet ir rodė gražų kunigystės pavyzdį. Tariu nuoširdų ačiū Viešpačiui Dievui, kad galėjau būti Telšių kunigų seminarijos istorijos dalimi“, – negailėdamas šiltų žodžių kalbėjo telšiškis, JE Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Jam antrindamas kalbėjo Apaštalinės Nunciatūros Kenijoje patarėjas prelatas dr. Visvaldas Kulbokas: „Būtų geriausia, kad tokia proga, kai seminarijai trisdešimt su trupučiu metų, galėtume pabūti visi kartu. Šiandien tai sunkiai įgyvendinama, tačiau tokia gražia proga norisi apkabinti savo kolegas, savo brolius bei palinkėti, kad būtume ir padrąsinimu, ir įkvėpimu, ir pavyzdžiu, ir maldos užtarėjais“.

Telšių kunigų seminarijos rektorius S. Stumbra sako, jog trys pastarieji dešimtmečiai aukštajai mokyklai suteikė naują kokybę – ji tapo visos Telšių vyskupijos dvasinio gyvenimo centru. Čia vyksta daugybė renginių: parapijų ir bendruomenių rekolekcijos, jaunimo savaitgaliai, įvairūs susitikimai bei mokymai. „Aš Telšių be seminarijos nelabai įsivaizduoju. Šis Insulos kalnelis – lyg mažasis Vatikanas: čia Telšių vyskupijos kurija, didingoji Katedra, Seminarijos pastatai. Visa tai – puošia Telšius, o turistai tuo gėrisi“, – sako kun. S. Stumbra ir papildo, kad Seminarija Telšių vyskupijoje labai svarbi institucija, nes didžiulės patalpos čia įveiklinamos tam, kad tarnautų žmonėms. 

Iššūkių nepalaužta

Telšių kunigų seminarija – įkurta vyskupo Justino Staugaičio ir pastatyta pasitelkiant didžiules užsienio lietuvių lėšas. „Seminarija išgyveno sovietinius atėmimus, mokytojų seminarijos ir kurčnebylių mokyklos-internato periodą. Šioji seminarija išgyveno daugybę pakilimų bei nuosmukių. Šiandien ji nepaprastai gražioje brandoje, o pastatas liudija, kad čia yra šis tas daugiau nei sienos, lubos ir langai“ – pabrėžia Telšių kunigų seminarijos rektorius.

„Rengiant leidinį, keliaujama žingsnis po žingsnio“, – sako istorikė Elvyra Spudytė. Sudėtingas darbas yra ne tik surinkti bei susisteminti turimą medžiagą, tačiau ir iš jos paruošti tinkamą, skaitytojui patrauklų maketą.„Pripažinsiu, darbas buvo nelengvas dėl laiko stokos. Tokiai knygai sudaryti reikėtų maždaug poros metų. Aš turėjau – pusmetį. Susidūriau su problema – operatyviai surinkti visą reikiamą medžiagą. Pasirinkau tokį knygos formatą, kad jis būtų patrauklus: pradedant nuo seniausių laikų, baigiant šiandiena. Nusprendžiau sudėti daug iškalbingų ir istorinius faktus atskleidžiančių nuotraukų, – kūrybinio proceso eigą pristatė E. Spudytė ir papildė savo pasakojimą. – Apie senąją kunigų seminariją buvo parašęs istorikas Kazys Misius. Jis išguldė praktiškai visą jos istoriją, kurios nepakeisi, tad, suderinus su juo, gautas leidimas naudoti dalį tekstų juos papildant nuotraukomis, dar viena medžiaga, kuri atsirado knygoje, buvo vyskupo J. Staugaičio prisiminimai“. 

Kitas etapas – atkurtos Telšių kunigų seminarijos istorinės medžiagos ruošimas. Pašnekovė pasidžiaugė ir tuo pat metu dėkojo ypač daug, rengiant knygą, padėjusiam kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, kuris, pasirodo, yra žmogus, kaupiantis archyvą. Nemažą indėlį ruošiant knygą įnešė ir kanauninkai broliai Viktoras ir Jonas Ačai.

Tam, kad knygos tekstinė ir fotografinė nūdiena taptų spalvingesnė, priimtas sprendimas ją paįvairinti grafiniais elementais ir Telšių kunigų seminarijai reikšmingais paveikslais.„Norėta, kad knygoje atsirastų visų vyskupų portretai, per Telšių kunigų seminarijos laikotarpį rezidavusių Telšiuose, o knygoje atsiradę piešiniai ir grafiniai Juzefo Perkovskio elementai lyg sustabdo ir atskiria visas knygos dalis“, – aptarė E. Spudytė.

Pašnekovė atvirauja, kad pirmąsyk pamačius naujai, dar dažais tebekvepiančią knygą, aplankė dvejopas jausmas: ir neapsakomas džiugesys įveikus sunkų darbą ir neabejotina atsakomybė, o ką pasakys aplinkiniai. Vis svarstyta: o kaip atrodys natūroje? Nes juk ekrane visai kas kita. Rankos sudrebėjo. „Pamatei – gerā y“, – su šypsena prisimena knygos sudarytoja.

Kol knyga laukia savo pristatymo šventės, ją galima apžiūrėti ir įsigyti Katedros knygynėlyje, o netrukus ji turėtų atrasti savo vietą ir šalies knygynuose. 

Telšių kultūros centro inf.
Parengė viešųjų ryšių organizatorė Donata Kazlauskienė

Komentarai