Pradžia / Knygos
 

Pasirodė nauja Leono Peleckio-Kaktavičiaus poezijos knyga ARTI, KAIP IŠSIPILDYMAS

Leonas Peleckis-Kaktavičius – poetas, prozininkas, eseistas, literatūros istorikas ir tyrinėtojas. Pirmoji jo knyga – eilėraščių rinktinė SUGRĮŽTA GIEDRA (Vilnius: Periodika, 1991). Antroji poezijos knyga pasirodo po 26 metų. Itin stiprios, išgyventos poezijos knygą išleido leidykla Neoprintas (2017). Knygos piešiniai – Ritos Almanis, viršelis – Aloyzo Stasiulevičiaus ŽMOGUS SU SPARNAIS.

Radikaliai.lt
2017 m. Sausio 05 d., 22:28
Skaityta: 83 k.
Knygos piešiniai – Ritos Almanis, viršelis – Aloyzo Stasiulevičiaus ŽMOGUS SU SPARNAIS.
Knygos piešiniai – Ritos Almanis, viršelis – Aloyzo Stasiulevičiaus ŽMOGUS SU SPARNAIS.

L. Peleckis-Kaktavičius nuo 1989 m. yra literatūros almanacho „Varpai“ sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius. Žurnalo „Lietuvos bajoras“ vyriausiasis redaktorius (nuo 2005 m.), užsienio lietuvių dienraščio „Draugas“ korespondentas Lietuvoje (nuo 2007 m.). Lietuvių PEN centro narys nuo 1998 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2001 m.

Rašytojas, literatūrologas išleido šias geriausiai žinomas knygas, sudarė ir parengė šiuos leidinius:

Sugrįžta giedra: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1991.
Namuose ant Pasadnos ulyčios: memuarinė eseistika. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
Laimingas atsitiktinumas: dialogai Amerikos žemėje: kūrybiniai portretai. – Klaipėda: Rytas, 1992.
Baltas lapas – lyg altorius: literatūriniai tyrinėjimai ir esė. – Klaipėda: Rytas, 1995.
Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai: esė, pokalbiai, studijos. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1999.
Sustabdytas laikas: esė apie kultūros įžymybes. – Šiauliai: Varpai, 2001.
Žodžių žmonės: esė, pokalbiai, studijos. – Šiauliai: Varpai, 2002.
Kazimieras Barėnas: monografija. – Šiauliai: Varpai, 2005.
Žodi, kuris esi: esė, pokalbiai, studija. – Šiauliai: Varpai, 2006.
Neramus žmogus (garso įrašas): garsinė apybraiža apie Juozą Dzidoliką (bendraautorius V. Zaikauskas). – Vilnius, Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006.
Baltas lapas – lyg altorius: esė (garso įrašas). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2007.
Jurgis Jankus: gyvenimas ir kūryba: monografija. – Šiauliai: Varpai, 2008.
Namuose ant Pasadnos ulyčios: dar po dvidešimties metų: memuarinė eseistika. – Šiauliai: „Aušros“ muziejaus leidykla, 2009.
Vytautas Alantas: gyvenimas ir kūryba: monografija. – Šiauliai: Varpai, 2009.
Žodžiai, kurie neišduos: esė, pokalbiai, studija. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Juozo Bagdono spalvų ir erdvių vizijos: biografinė monografija. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Adolfas Vaičaitis. Kaltas, nes tapo menininku: biografinė monografija. – Šiauliai: Neoprintas, 2013.
Bernardas Brazdžionis. Nuo „Kelionės miražų“ iki „... už visų galaktikų“: esė, pokalbiai, laiškai. – Šiauliai: Neoprintas, 2014.
Vytauto Osvaldo Virkau meno vizija: biografinė monografija. – Šiauliai: Varpai, 2015.
Ir dar kartą žodis: esė, pokalbiai, atklastai. ‒ Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai‟ redakcija, 2016.
Knygnešys iš Toronto: išeivio sovietologijos profesoriaus, filantropo ir mecenato Geniaus Procutos biografija. ‒ Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai‟ redakcija, 2016.

Literatūros almanachas „Varpai“. – 1989–2016, 3–35 nr.
Kazys Jankauskas. Šermukšnis prie ežero: apysakos ir apsakymai. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1995.
Jurgis Jankus. Papelkių Skirpstūnas: pasakojimas. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996
Kazimieras Barėnas. Apsakymų rinktinė. – Šiauliai: Varpai, 2004.
Adolfas Vaičaitis. Ekslibrisai. – Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2005.
Kazimieras Barėnas. Tūboto gaidžio metai: romanas. – Šiauliai: Varpai, 2006.
Kazimieras Barėnas. Beragio ožio metai: romanas. – Šiauliai: Varpai, 2007.
„Varpai“: istorija, autoriai, akcentai: prisiminimai, straipsniai, studijos, laiškai. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Istorijos ir kultūros žurnalas „Lietuvos bajoras“. – 2005–2015, 10–21 nr.

L. Peleckis-Kaktavičius yra 1987 m. Tarptautinio publicistinio konkurso motinystės tema laureatas, 1995 m. Lietuvos žurnalistų draugijos premijos už geriausią objektyvios ir visapusiškos informacijos pateikimą spaudoje laureatas, 1996 m. jam suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajoro vardas, 1998 m. įteikta Kazio Daugėlos (JAV) kultūros premija, 2002 m. - Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, 2016 m. - ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.

Komentarai