Pradžia / Be problemų
 

Pilaitės malūne poezija pragydo jau 21 kartą

Angelė Šarlauskienė, Onutė Gaidamavičiūtė
2023 m. Gegužės 27 d., 10:25
Skaityta: 93 k.
Pilaitės poezijos pavasario dalyviai
Pilaitės poezijos pavasario dalyviai

Balandžio 20 dieną jau 21 kartą visus sukvietė Pilaitės poezijos pavasaris, skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui: „Manasis Vilnius – miestas GEDIMINO“. Pilaitės poezijos pavasario rengėja, almanachų sudarytoja ir spiritus movens – visuomenininkė dr. Angelė Šarlauskienė.

Iš pat pradžių renginį pradėjo ekologė, Pilaitės bendruomenės pirmininkė Janina Gadliauskienė, pasveikinusi XXI Pilaitės poezijos pavasarį, pristatydama renginio vedėja Liutgardą Čepienę. Ji – ilgametė Lietuvos televizijos diktorė, skaitovė, Pilaitės liaudies teatro aktorė, pavadavusi netikėtai susirgusią visuomenininkę Dalią Tarailienę, kuri nuo 2006 metų vedė beveik visus Pilaitės poezijos pavasarius.

Pilaitės Pezijos pavasario renginys truko 3 valandas, o eiles skaitė net 18 poetų, ir ne tik iš Pilaitės...

Pilaitės poezijos pavasario spiritus movens Angelė Šarlauskienė prisiminė balandžio mėnesį mus palikusį www.radikaliai.lt redaktorių-įkūrėją, poetą, rašytoją, religijos tyrinėtoją, žurnalistą, poliglotą Mindaugą Peleckį, ji perskaitė 8-ą kartą Mindaugo Pilaitės poezijos almanchui patikėtus nurodytus eilėraščius, taip pat Angelė paminėjo Mindaugo išleistų ir numatomų išleisti poezijos knygų skaičių/

Greta iš išėjusiu į Amžinybę  paminėta ir bardė  Irena Maciulevič. Ir Mindaugas Peleckis, ir Irena Maciulevič pagerbti tylos  minute.

Pilaitės Poezijso pavasaryje dalyvavo ir Ona Kulbokienė, kuri prieš renginį atvyko iš Elektrėnų, yra Vilnijos krašto nepriklausomų literatų „Vingis"  vadovė.  Buvo nemažai dainų apie Vilnių  Šnipiškių ansamblio  repertuare. 

Buvo sulaukta ir jaunimo, pasirodė Pilaitės Progimnazijos gimnazistai su dainomis iš po Gatvių muzikos šventės Vilniuje. Negalėjusios ir Klaipėdos eiles apie Vilnių Ritos Bijeikiatės-Gatautės, jos prašymu perskaitė diktorė Liutgarda Čepienė.

Vandos Sakalauskienės skulptūrėlė su Vilkučiu, skirta šiam poezijos pavasariui, liko saugoti Pilaitę ir jis patikėtas šios senosios teritorijos su malūnais muziejaus po atviru dangumi  šeimininkams. Skulptūrėlė puošia ir almanacho viršelį.

Angelės Šarlauskienės sudarytame Pilaitės poezijos pavasario almanache 38 bendraautoriai su 30 iliustracijų, kurias sukūrė Martyno Mažvydo progimnazijos antrokai (mokytoja Daiva Diržauskienė) ir šeštokai (dailės mokytoja Milda Tverkutė),  iš jų Vėjo malūne kabėjo parengta paroda (juose Gedimino bokštai ir Vilniaus, švenčiančio 700 metų jubiliejų, vaizdais), Pilaitės gimnazijos gimnazistų piešiniai su paukščiais (dailės mokytoja Liucina Kot).  

Almanache pristatoma kūryba ne tik lietuvių, bet ir lenkų, ukrainiečių, anglų kalbomis. Anglų kalba parašytos anksčiau ir  į lietuvių kalbą jos išverstos  poetinės būties įžvalgos. Tai Perlos Jasiūnaitės,  gimusios Vilniuje,  studijavusios Londone, baigusios Socialinės antropologijos bakalauro studijas, vėliau Edinburgo universitete įgijusios Religijų studijų magistro laipsnį,  iš  jos kelionių ir tyrinėjimų gimė pirmoji knyga angliškai – ,,Naujojo Amžiaus Hipiai“ (,,New Age Hippies“).  Dabar ji rašo ,,Širdies Monologus“, miniatiūrų seriją (publikuojama Facebooke @PerlaJasiunaite), kviečiančią ir įkvepiančią žmones keliauti kartu link tikrojo savęs.

Kita poezijos pavasario dalyvė – ukrainietė Tetiana Ruihene iš Bučos miesto, dabar  Vilniuje  ukrainiečių Gravitas mokykloje moko biologijos, jos pirmieji posmai gimė, pajutus neišreiškiamą laisvės ir saugumo jausmą, pirmą kartą  išvydus Vilnių. Tad jos eilės – apie Vilnių, Platelių ežero gydančiuosius vandenis ir lietuvių kalbą išverstus lietuviškai Dalios Tarailienės paskaitė Liutgarda Čepienė.

Renginyje netrūko ir labai garbaus amžiaus kūrėjų.  Tai Vytautas Juozaitis buvęs Komunikacijų inžinierius ir konstruktorius ir Birutė Serapinienė Pilaitės liaudies teatro  aktorė.

Debiutavo filologė, bibliotekininkė Aistė Salomė, Auksė Bakanienė.

Iš Pilaitės gimnazisčių renginyje pasirodė Aistė Maldžiukaitė, bet prie mikrofono žengti dar nedrįso. Šiemet buvo drąsesnė, pernai čia debiutavusi Enrieta Cicėnaitė iš Antakalnio gimnazijos. 

Lyrišką ir džiaugsmingą nuotaiką kūrė Birutės Gaučienės ir Ingos Gučienės vokalinis duetas. Renginys  prasidėjo po  „Pilaitės bendruomenė“ pirmininkės sveikinimo žodžių  21-am Pilaitės poezijos pavasario „Manasis Vilnius miestas Gedimino“ žodžiais, pagarsinimo, kad jį parėmė Vilniaus miesto savivaldybė, po  Liurgardos Čepienės padeklamuotos ištraukos Balio Sruogos  kūrinio „Apyaušrio Dalia“ apie spindinčius Vilniaus bokštus,  ir signataro, mokslininko, poeto Leono Milčiaus eilėraštį apie  grėsmes Lietuvių kalbai, renginys prasidėjęs  Buivydiškių folklorinio ansamblio „Verdenė“ (vadovė Rasa Kauzonaitė) ir baigėsi aktyvinančia daina „Buvo dūda Vilniuj“, kurią visi dalyviai sudainavo.

Taksi po  paskaitų vykęs į šventę Vytis Valatka – Filosofijos mokslų daktaras, Vilniaus Gedimino Technikos universiteto profesorius , kūrybinių industrijų fakulteto prodekanas,   poeziją pradėjęs  kurti nuo 7 metų ir iki šiol nesustojantis, parašė žinutę  į menedžerį, kad jo palauktų su šiai žodžiais: „Ir apskritai tikra nuodėmė XXI amžiuje XXI Pilaitės poezijos pavasaryje neapsilankyti!“

Komentarai
  • Algirdas
    2023 m. Gegužės 29 d., 08:32
    Puiku, šaunus kasmetinis meno sielų suėjimas.