Pradžia / Be problemų
 

Vietoj nekrologo. Pamąstymas apie kelią (kadangi Guru Guru anapusiniame keliavime, nekrologas visiškai netinka)

Sutrikusiems aplinkiniams atrodė, kad Dravenis tik išoriškai ramus.

Vladislavas Tumėnas
2015 m. Liepos 12 d., 19:00
Skaityta: 218 k.
Vietoj nekrologo. Pamąstymas apie kelią (kadangi Guru Guru anapusiniame keliavime, nekrologas visiškai netinka)

Jie manė, jog netekęs savo artimo draugo jis yra  persmelktas žodžiais nenusakomo  dvasinio  skausmo.  

Deja, aplinkinių turimos žinios leido mąstyti tik apie gyvenimą  šiapus ir todėl jie beviltiškai  klydo. Ilgalaikis buvimas kartu su Guru Guru Dravenio žvilgsnį įgalino nukreipti į anapusinę, priešegzistencinę būtį, tad jo sieloje tvyrojo absoliutus pasitikėjimas bei ramybė.  

Tiesa, jo protas apmąstė visus tolimesnius savo draugo galimus kelius. Su juo bendraudamas, Dravenis daug ką sužinojo, todėl neabejojo, kad  Guru Guru  gyveno neprarasdamas tinkamo kontakto su priešegzistencine būtimi ir išbandė visa, kas įmanoma tos būties neignoruodamas. Deja, taip gyvena nedaugelis. Ir tik todėl,  kitų labui, Guru Guru pasiryžo kolosaliam eksperimentui su savimi. Taigi  tokie žodžiai kaip savižudybė, nužudymas ar mirtis visiškai neatspindi  nei Guru Guru anapus išėjimo  motyvacijos, nei tokio išėjimo aplinkybių.  

Tad tik laiko klausimas, kada bei su kokia nauja žinia, Guru Guru sugrįš pas mus. Deja, joks žmogus nei tos žinios, nei to laiko žinoti negali, tačiau jis gali to laukti...

Komentarai