Pradžia / Radikaliai
 

Negelbstint Seržanto Majoro Papartinsko

Seržantas Majoras Papartinskas parašė šias eilutes, kurias jam užsakė kuopos vadas. Įsakymas buvo griežtas, nors ir aptakus: reikalinga daina, net giesmė, kuri motyvuotų mūsų karį ir demotyvuotų priešą. Papartinskas, artimų draugų (jei tiksliau, vieno draugo, su kuriuo bendravo nuo vaikystės) vadinamas tiesiog Paparčiu, jautė atsakomybę, bet širdis jo veržėsi sakyti tiesą: nėra didesnės blogybės nei karas. Visgi, mokantis karo meno taikos metu, jis atrodė ne labiau realus nei "Žvaigždžių karai". Paparčiui švietėsi pergalė, nors ir per dideles kančias. Siela troško gėrio, treniruotos rankos spaudė gaiduką. "Ar pavyks motyvuoti jaunus eilinius, kad eitų mirti nežinia už ką?" - eretiškai pagalvojo Seržantas Majoras.

Sailonas Bartkus
2022 m. Vasario 21 d., 15:58
Skaityta: 34 k.
https://wallpapercave.com/star-wars-clone-commander-wallpaper
https://wallpapercave.com/star-wars-clone-commander-wallpaper

Laiškai kišenėse karių 

Kurie galbūt nepasieks adresatų

Juose - mintys apie karo pabaigą

Karo, kuris dar nė neprasidėjo


Karo šauklys pučia triūbą

Vėliavos iškeltos be spalvų

Kariai eilėmis rikiuojas

Ruošiasi žengti purvo žeme


Laiškai, parašyti dylančiais pieštukais

Galvojant apie laisvę ir taiką

Bet prisimenant, kad mirtis

Gali atšliaužt bet kurią akimirką


Spengia jų ausys, aplinkui - sprogimai

Koja nutraukta, ranka nukirsta

Galva - nuplėšta, įsmigus

Į kito žarnas, paliktas lauke


Laiškai vis sunkėja kišenėse

Laiškai, kurie gal nebus perskaityti

Suteikiantys prasmę tikėjimui

Kurį taip prastai išdėsto kunigas


Tas žmogus, kuris ginklą nešiojo

Sėdi pakampėj sumaitotas jis

Išmaldos prašo, dejonėm vaduojas

Dabar lyg niekas voliojas


Prieš einant į mūšį jis sakė

Melskitės ir geriau nežudykit

Bet kariai rašė laiškus

Ir nesimeldė


Karo prasmės nebėra

Kaip ir žmogaus nebėra prasmėj


Žygiuoja kariai per kruviną žemę

Žemę, kuri motinos nebeturi

Žemę, kuri šalta ir pikta

Žemę, kurioje vilties nebėra.

Komentarai
  • Odeta
    2022 m. Vasario 22 d., 13:05
    Ačiū, patiko jūsų ironija apie "eilinį Rajaną". Karas - didžiausias blogis.
  • Emilis
    2022 m. Vasario 21 d., 16:27
    Geras karo siaubų aprašymas. Niekam karai nereikalingi. Ironija, pyktis ir teisybė eilėmis. Dėkui.