Pradžia / Radikaliai
 

Žydinčios tylos gėlės

Mindaugas Peleckis
2022 m. Sausio 09 d., 16:05
Skaityta: 18 k.
https://quotesgram.com/buddhist-quotes-on-emptiness/
https://quotesgram.com/buddhist-quotes-on-emptiness/

I

--- tuštumos tyrinėjimas ---

--- nepatikliu žvilgsniu ---

--- į melsvą sieną ---

II

--- mintys liepia mąstyti apie jos struktūrą ---

--- spalvą ---

--- ir garsą ---

III

--- tuštuma tyli ---

--- protas kliedi ---

--- jis nori mąstyti ---

IV

--- tuštumos tyrinėjimas ---

--- proto pasieniais ---

--- tirpsta pasitikėjimas mąstymu ---

XV

--- kaip galima atsiminti rytojų ---

--- kai neatsimeni praeito gyvenimo ---

--- net jei jis buvo rojuje ? ---

2022 01 09

Komentarai
  • Marija
    2022 m. Sausio 10 d., 16:52
    Tai toks visaapimantis tuštumos sąvokos įprasminimas. Niekada negalvojau apie tuštumą, kaip apie jausmų saugyklą. Įdomu.