Pradžia / Radikaliai
 

Veiksmas

Scenoje blaškosi pašautas trečias veiksmas. Publika susidomėjusi stebi reginį.

Robertas Kundrotas
2020 m. Gegužės 06 d., 14:49
Skaityta: 16 k.
https://www.freevector.com/geometric-wallpaper-vector
https://www.freevector.com/geometric-wallpaper-vector

– Ir ko jis blaškosi?

– Nemalonus reginys. Ar jis negali liautis darkęsis...

– ...ir sandalus atmesti?

– ...ir dubą duoti?

– Bet veiksmą jau seniai nušovė!

– Kas?

– Penki lietuvių autoriai.

– Jie šaudė siužetą.

– Visai nesvarbu, kas mūsų laikais ieškos skirtumo tarp siužeto ir veiksmo?

– Kur tai matyta – šovė į siužetą, o pašovė veiksmą!

Tyla. Veiksmas nebejuda, stovi palinkęs ir sustingęs. Po kiek laiko salėje pasigirsta tylūs balsai.

– Gaila, bet šiandien nieko daugiau neberodys... Buvo gera pasimatyti... Užsukime į barą...

Tai buvo vieno paveikslo pjesės trečias veiksmas.

Komentarai
  • Dravenis
    2020 m. Gegužės 06 d., 15:28
    Originali kamerinės pjesės pabaiga: kai nušauni siužetą nelieka veiksmo. Aišku, tai prieštarauja postmodernizmo nuostatoms, bet Autorius yra kitos paradigmos šalininkas, todėl „ Buvo gera pasimatyti... Užsukime į barą...“