Pradžia / Radikaliai
 

Guru Guru sveikina su pavasariu ir nuginkluoja Korona gyvatę

Guru Guru, sužinojęs apie virusą, kuris sunaikina žmonių išdidumą ir "pasikėlimą", numeta nuo jų karūnas ir parodo tikruosius veidus, net apsidžiaugė. Tačiau, skirtingai nei vienas iš daugelio pasaulio Guru (vienąsyk Guru, pabrėšime), nesiūlo išsikastruoti (žr. www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2015/02/guru-convinced-400-men-to-castrate-themselves-to-be-closer-to-god), nors toksai Origenas yra tai padaręs. Mistikai ir kai kurie Guru, kaip matome, taip ketina būti arčiau Dievo.

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2020 m. Kovo 02 d., 17:27
Skaityta: 37 k.
https://unsplash.com/photos/WsEbnsnKbUE
https://unsplash.com/photos/WsEbnsnKbUE

Tačiau Guru Guru užsikrėtė kitu virusu. Jis nebuvo išdidus ir "pasikėlęs", tiesiog nemokėjo žiūrėti į sieną. Ir staiga - šast (ne, mes nevartosime VLKK siūlomo žodžio), ir ėmė žiūrėti į sieną. Kur beeitų, mato sieną, atsiremia į ją, prisiglaudžia, galima sakyti, net apkabina (bent mintysna).

Ir taip kelias dienas. Ar Guru Guru ką nors ypatingo suvokė? Jis žinojo, kad privalo paskambinti Draveniui, paprastai šis lengvai iškoduodavo jo mintis, sapnus, o žiūrėjimas į sieną turėtų draugui būti visai juokun darbs.

Atšuoliavo Varinė rupūžė ir pažvelgė į Guru Guru.

- Tamsta žaidžiate žodžiais. Manote, kad lengva žiūrėti į sieną ir kontroliuoti mintis? Sakote, esate nepasikėlęs ir neišdidus? Nejaugi?

- Jaugi, o Varine rupūže. Kartais, tiesa, bežvelgdamas į sieną kilsteliu save nuo lovos, bet tai ne levitacija ir ne išdidumas, tiesiog kojos užtirpsta... Ar taip ir turi būt?

- Mielas Guru Guru, tik neįsižeiskite, nieko asmeniško, tik konstruktyvi pastaba. Užtirpusios kojos – tai signalas, kad užtirpo smegenys. Jūs teisus, taip turi būti.

- Tai ir Jums kojos užtirpsta? Ką daryt?

- Mielas Guru Guru, Tamsta ir dar kartą įrodėte, kad esate polemikos Meistras, nuoširdžiai žaviuosi Jūsų sugebėjimu smogti priešininkui jo paties ginklu. Tai mane įkvepia naujam šuoliui, - tarė Varinė rupūžė, - man asmeniškai kojos niekada netirpsta, nes lotoso poza man įgimta… Todėl man nieko nereikia daryti. O Jūs žmogus, ir tai mane neramina…

- Nesu aš mielas, nesu, - prakošė pro dantis kerštingumu negarsėjantis Guru Guru ir tvojo Varinei rupūžei trombonu (variniu).

Tomas ir Džeris iš ekrano sustingę stebėjo judviejų, jei taip galima pasakyti, kovą. Vario kovą. Ji vyko kovą.

Staiga Tomas ir Džeris tiesiai iš ekrano (iš matricos į matricą) nukrito ant žolės, ir išgąstingai šūktelėjo:

- Saugokitės! Artėja nuodingiausia pasaulyje Korona gyvatė.

Guru Guru atsigręžė ir pamatė reptiloidinę pabaisą:

- Guru Guru, rinkis – mirtis ar siena? Filosofija ar meditacija? - sušnypštė Korona gyvatė.

- Revoliucija, - ramiai atsakė Guru Guru, specialiu peiliu dorodamas Korona gyvatę. Nuodai buvo utilizuoti viename iš upelių greta kitų, jau įsisenėjusių nuodų, o gyvatės mėsa organizmui suteiks taip reikalingo imuniteto.

- Nevalgyki gyvatės! – įspėjo Varinė rupūžė, nes, kaip toj pasakoje, pavirsi Slibinu...

- O gal aš to ir noriu. Juk pavasaris. Slibinų parskridimo metas. Beje, koks paukštis (po mano langais, velnys) sako "ycik ycik"?

O tuo metu Dravenis stovėjo ant stogo ir pamatė kaip didžiulis slibinas nuskriejo Dekarto koordinačių menama kryptimi... Ir pradėjo
snigti...

Komentarai