Pradžia / Tauta ir istorija
 

Meilės laiškai Žemei

Publikuojame poetės, aktorės Aurelijos Čeredaitės eiles.

Aurelija Čeredaitė
2012 m. Gegužės 31 d., 18:50
Skaityta: 1238 k.
Po Mildos šventės: iš kairės – Aurelija Čeredaitė, Stumbriškio šventės šeimininkė Dalė Petraitienė, Daiva Sinkuvienė, Gediminas Sederevičius. Asmeninio archyvo nuotr.
Po Mildos šventės: iš kairės – Aurelija Čeredaitė, Stumbriškio šventės šeimininkė Dalė Petraitienė, Daiva Sinkuvienė, Gediminas Sederevičius. Asmeninio archyvo nuotr.
Meilės laiškai Žemei
 
Renku žodžius kaip    
Ryto rasą ir tarp
Atodūsių erdvių
Aš sutrinku:
Gal tu juos surinkai
Nuo mano lūpų,
 
Ar perskaitei iš
Spindinčių akių?
Ir paslaptis, kuomet
Mintis lengva kaip
Paukštis prigludo
Popieriaus lape
Iš rytmečio aušroj-
Tamsoj nusišypsojo
Žemei, pasveikino
Tave...
 
xxxxxx
 
Vėl fleita 
Upeliu čiurlena
Paukščiu pakyla
Leidžiasi lengva,
Užpildo sidabrinę tylą,
Tartum audėja išmoniga
Išaudžia ženklus erdvėje
 
Siunčiu šį garsą tau
Kaip priminimą...
 
Sugrįžimas 
 
1. Pavasaris (Metų laikai Lopaičių šventvietėje)
 
Į Šventvietę 
Aš kaip į lopšį 
Sugrįžau... 
Skarotos eglės - 
Mano sesės 
Ir akmenys - 
Nurimę broliai, 
Sugėrę saulę 
Ir amžių 
Sniego vėsą, 
Ištiesę delnus 
Į žvaigždes, 
Voratinklio 
Žalumą 
Apkabinę, 
-Sugrįžk! - 
Jie kviečia, 
Ir į šaukimą 
Šitą einu aš 
Kaip į lemtį.
 
2. Vasara
 
Į šventvietę
Aš sugrįžau,
Kai Karalienė Vasara
Pasidabino žaluma.
Aitros šaltinis į mane
Baltų žiedų akelėm
Žiūri, skaidri vėsą
Bučiuoja mano lūpas,
Pasimečiau aš tarp
Spalvų ir 
Gluosnio ašarų
Lengvų...
Iš amžinybės ūko
Žiedai įsiveržė 
Gyventi...
Į vasarą subėgo
Pienių pūkas...
 
Kur gimsta Lietuva? 
 
Kur gimsta Lietuva? 
Ji - lietuje, kuris į žemę 
Kaip gyvybės sėkla krenta. 
Ji - saulės patekėjime 
Virš miško ir saulės laidoje, 
Ji - širdyje ir kalboje, 
Lopšinėje, kurią vaikystėj klausei, 
Šaltinyje, kuris iš žemės trykšta, 
Ji - Ąžuole ir Liepos baltume. 
Ji - sapnuose, kai sakalas 
Tau nešė žinią, delne, 
Kai medį glostei, laukime, 
Ji - meilėje, kurią kaip tyrą 
Dovaną gavai vaikystėj 
Ji - gervės klyksme, 
Ji gimsta sakmėse piliakalnio 
Ir žvaigždėse...
 
Meilės gimimas
 
Iš Meilės kaip iš vandenyno 
Visa gyvybė gimsta: 
Ji atgaivina žodį, mintį, 
Jutimą, kad esi ne vienas - 
Esi dalis Pasaulio, kurį 
 
Sukūrė Dievas ir leido Tau 
Kalbėti, prisiliesti ir pažinti 
Jo nuostabiausią kūrinį 
Kaip brangią dovaną 
Žmonėms dalinti 
Kaip spindulį ir šviesą- 
Meilę...
 
Žemės gelmių jėga
 
Ne, tos jėgos, 
kur Žemės gelmėje 
Gyvena, sukaustyti 
Negali: nei šaltis, 
Nei neviltis ar 
Piktas žodis... 
Sutramdyti 
Ją lietumi - 
Lediniu ar Vėtra 
Laisvamane, 
Tik bergždžias 
Darbas
 
Jaučiu tą jėgą 
Gyslomis sruvenant...
 
xxxxxx
 
Manasis Ąžuolas
Tartum žynys,
Kuriam dar nevalia
kalbėti, nes saulė
Motina dar
Neapsuko ratą
 
Einu prie Ąžuolo 
Siunčiu tau savo 
Mintį...
 
Šventvietės akmenys
 
Man akmenys –
Kaip atversta
Knyga, nors
Ne visi ženklai
Suprantami
Ir runų raštą
Įskaityt
Sunku,
Atėjusi prie 
Jų kalbu
Su tavimi, 
Gimtine,
Ir protėviais
Kadais valdovais
Šių laukų.
Ir tavo sakmės
Tampa mano
Kūnu, o skausmas
Rėžia ženklus
Danguje:
Nuo širdgėlos 
Suplyšta žemė
Ir rauda akmenys
Laike...
Komentarai
  • Violeta
    2012 m. Birželio 02 d., 13:45
    ramu ...gilu... prasminga... išmintinga...