Pradžia / Be problemų
 

JAV Lietuvos Nepriklausomybę pripažino dar 1983-aisiais, bet nuo sovietų neišgelbėjo

JAV prezidentų atminimui skirtas tinklalapis www.presidency.ucsb.edu paskelbė dokumentą „Proclamation 5023 – Lithuanian Independence Day, 1983“, kuriame teigiama (http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=40939), kad Jungtinės Valstijos Lietuvos Nepriklausomybę, paskelbtą 1918 m. Vasario 16-ąją pripažino dar 1983 m. Vasario16-ąją. Dokumentą „Proclamation 5023“ („Atsišaukimas 5023“) pasirašė 198 –1989 m. JAV valdęs prezidentas Ronaldas Wilsonas Reaganas (1911–2004).

Mindaugas Peleckis
2015 m. Vasario 16 d., 21:00
Skaityta: 268 k.
Buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus atsiminimuose taip rašo apie R. Reaganą: „Žavėjo ir šio prezidento drąsa – jos reikėjo, kad pavadintum Sovietų Sąjungą blogio imperija, kai joks kitas pasaulio lyderis viešai taip kalbėti nedrįso.“
Buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus atsiminimuose taip rašo apie R. Reaganą: „Žavėjo ir šio prezidento drąsa – jos reikėjo, kad pavadintum Sovietų Sąjungą blogio imperija, kai joks kitas pasaulio lyderis viešai taip kalbėti nedrįso.“

40-asis JAV prezidentas šį svarbų dokumentą pasirašė tais laikais, kai Lietuva vadinosi Lietuvos TSR (tarybų socialistinė respublika), o Tarybų (Sovietų) Sąjungą 1982–1984 m. valdė buvęs KGB vadovas (1967–1982) Jurijus Andropovas, vadintas aršiu kovotoju su disidentais, karo su Afganistanu vienu kaltininkų.

Jurijus Andropovas

Nors sunkiausiais tarybiniais laikais sklido kalbos, kad „Amerika išgelbės Lietuvą“, tačiau nuo sovietų minėtas dokumentas „Proclamation 5023“ neišgelbėjo.

Šiame dokumente, pasirašytame R. W. Reagano, rašoma:

„Prieš 65 metus nedidelė tauta pasiekė nepriklausomybę prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą. Pasivadinę Lietuvos Respublika, jos kūrėjai 1918 m. vasario 16 d. patvirtino, kad jų šalies nepriklausomybė ir įsipareigojimas vyriausybei remiasi teisingumu, demokratija ir individo teisėmis. Po 22 metų sovietinų tironija užgrobė Lietuvą ir paneigė Lietuvos žmonių nacionalinio apsisprendimo teisę. Per praėjusius metus JAV atsisakė pripažinti prievartinį Lietuvos inkorporavimą į Sovietų Sąjungą.

Ilgalaikis tikėjimas laisve visiems žmonėms amerikiečius vienija visur. Tačiau mes turime būti budrūs, kad saugotume savo bendrą idealą, nes tol, kol laisvę neigia kiti, čia taip pat nėra saugu.

Mes pažymime šią Lietuvos nepriklausomybės sukaktį su atnaujinta viltimi, kad laisvės palaiminimai Lietuvai bus atkurti. JAV Kongresas savo bendra rezoliucija Nr. 60 leido ir paprašė Prezidentą paskelbti 1983 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės diena.

Todėl dabar aš, Ronaldas Reaganas, JAV Prezidentas, skelbiu 1983 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės diena.

Kviečiu amerikiečius šią dieną švęsti su atitinkamomis ceremonijomis ir darbais ir dar kartą patvirtinti savo pasišventimą idealams, kurie mus vienija, o kitus įkvepia.

Šiuo parašu aš tai liudiju vasario 16-ąją, mūsų Viešpaties 1983-iųjų, o JAV Nepriklausomybės 207-ųjų metų dieną.“

Ronaldas Reaganas

Buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus atsiminimuose taip rašo apie R. Reaganą: „Jis man patiko bene labiausiai. Manau, šis prezidentas ir mūsų šaliai įstoti į NATO padėjęs George‘as W. Bushas jaunesnysis – labiausiai Lietuvai nusipelnę JAV vadovai. (...) Žavėjo ir šio prezidento (R. Reagano, – M. P.) drąsa – jos reikėjo, kad pavadintum Sovietų Sąjungą blogio imperija, kai joks kitas pasaulio lyderis viešai taip kalbėti nedrįso.“ (Valdas Adamkus. Pareigos, kurios nesibaigia: Prezidento dienoraščiai. Literatūrinis bendraautoris Valdas Bartasevičius. Vilnius: Tyto alba, 2015, p. 20, 64.)

Ronaldas Reaganas su juosta, papuošta užrašu anglų kalba AŠ MYLIU LIETUVIUS. Šaltinis: https://www.facebook.com/ronaldreaganhouse?fref=photo.

Komentarai