Pradžia / Radikaliai
 

Tikėjimas aplanko ir aplenkia...

Publikuojame Kęstučio Rastenio eiles.

Kęstutis Rastenis
2012 m. Kovo 14 d., 20:15
Skaityta: 610 k.
Žvėrūnė. Zitos Vilutytės pieš.
Žvėrūnė. Zitos Vilutytės pieš.

xxxxxx
 
Tarp jų nėra jokių bendrų būties ženklų
Gražuolė moteris audeklo šešėlis
Plevena juokas josios siluetas
Vien mėlis stebuklingas mėlis
Taip atsiskleidžia čia nakties tyla
Ją drumsčia vien tik troleibusai
Tėvynė tavo sapnuose miela
Kada sakyk tu atsibusi?
Ta moteris nueidama kažkur
Lyg linkteli kažką lyg sako
Jos šypsnis lieka erdvėje
Nušviesdamas vienatvės taką
 
2012.01.08

xxxxxx
 
Žingsnis po žingsnio
Eini pamažu
Laikas nutyla
Sustoja erdvė
Regėjimai kyla
Šitaip gražu!
Kokia šio pasaulio prasmė?
Ir kas tau šitą
Kada pasakys?
Kur nulydės
Auksaskarė aušra?
Net jei ir būtum
Čia kankinys
Tau šita žemė
Buvo gera
 
2011.12.23
 
xxxxxxx

Toks keistas laikas
Erdvėje
Ženklai išsirikiuoja
Ir atsiskleidžia mintys
Kas meilę išmatuos
Ir pasakys jos prasmę?
Kur ji prasideda ir baigias?
Ir kylantys iš jos veiksmai
Nelyg stebuklas
Būtis pilna prasmės
Ir šauksmo

2011.10.24

xxxxxxxx

Neieškoki tuštumos ištakų
Nebijoki viską pradėt iš naujo
Kokia mintis beateitų
Pagalvok apie ją
Kas tie žmonės
Sidabriniai sparnai
Ateities veidrodis
Keista jų lemtis
O gal pilnatvė
Gal vis ir gal
Toks apreiškimas
Ten jų viltis
Nepranokstamas laikas
Fragmentų koliažas
Driekias tolyn

2011.10.19

xxxxxxx

Bėga laikas į tolimą ateitį
Tiesias rankos į būtį kažkur
Kaip ir siela
Atpažinimo ženklas
Sielos kalnai
Vėtra ir vėjai
Bėga laikas
Reginiai ir žodžiai
Ką gali bepridurt?

2011.09.27

xxxxxxx

Tolimi miestai
Keistas pasaulis
Jo toluma jo toluma
Viskas atrodo
Buvo apgaulė
Tik vienuma tik vienuma
Bėga kažkur
Sidabro viražai
Plaikstosi vėjy plaukai
Kad ir koks
Būtum tu mažas
Tu gyvenai tu gyvenai

2011.09.23

xxxxxxxx

Bėga laiko audra
Gražieji paveikslai
Nei veidai nei vardai
Čia nebus pakartoti
Tolumoj žiburiai
Stebuklingas vanduo
Jis iškyla jų atminty
Kiek jų susirinko
Laiko šventykloj
Beribis pasaulis
Kur naktis kur diena
Kur netylantis šauksmas
Kurs meldžia atminti?

2011.09.17

xxxxxxx

Laikas bėga kažkur
Ir nubėga
Ko tu lauki šiam pasauly?
Sakyk
Pasakyk
Laiko žingsniai
Kas juos girdi?
Tu ar girdi?
Nors ir esi mirtingas
Daug pasaulių aplink
Ir ką jie siūlo?
Paslaptinga tyla
Ar pavyks ją prakalbint?

2011.09.11

xxxxxx

Jūros balsai ir
Vėjas
Tikėt netikėjęs
Tu gali
Tarytum iš kažkur
Atėjęs
Čia žemėj gyveni

2011.08

xxxxx

Tikėjimas aplanko ir aplenkia
Taip skleidžiasi vaiduokliški žiedai
Ir jie nušviečia kasdienybę blankią
Ar tu žinai ką šičia praradai?
Ir keistos būsenos jau niekur neapleidžia
Plevena erdvės jūrų gelmėje
Nebūkime tokie dviveidžiai
Nors esame tokie deja
Į ateitį gyvybė nuplasnoja
Iš praeities taip daugel imdama
Bet nekalbėkime laiku būtuoju
Gyvenkim ateities svaja

2011.07.29

Komentarai
  • Jonas Eidukas
    2012 m. Balandžio 25 d., 08:17
    Tos amžinos neišsprendžiamos Žmogaus Būties ir Žvaigždėto Dangaus Bedugnės mįslės...