Pradžia / Radikaliai
 

Perpetuum mobile

Tomas Karkalas
2020 m. Rugpjūčio 11 d., 17:41
Skaityta: 38 k.
Tomo Karkalo paveikslas.
Tomo Karkalo paveikslas.

PERPETUUM MOBILE

Išsigandęs dienos nutariau pirkti laikrodį .
Reikės skolintis pinigų .
Taip visiems priminsiu , tas iš lango dar gyvas.

Pažinti kitus reiškia suprasti pačiam save.
Vienišas niekada nebūna vienas .
Ši tiesa tai - tylos dovana ,
savęs suvokimas.

Faraonas keitė Faraoną , bet naujasis valdovas negriaudavo savo pirmtakų piramidžių , todėl dabar mes galime skaityti civilizacijos istoriją smėlio dykumose .

Skaitome ir mokomės : keičiasi valdžios , virsta ir paminklai. Lieka tik jų postamentai – patogūs suoleliai turistams prisėsti .
Vytauto Valevičiaus žodžiais tariant,"Pasaulio ateitį galima suvokti tik mąstant".

Mylėti save reiškia atpažinti save šalia esančiame.
 
Tie , kurie patys patyrė badą ir artimo netektį , vengia triukšmingo viešumo ir tyliai dėkodami už viską , ką turi, dalinasi tuo su šalia esančiu.

Meno terapija moko ne perspektyvos dėsnių , o meilės šalia esančiam .

Biblija teigia "raidė užmuša", bet Šventoji Dvasia ta pačia raide teikia gyvybę .
Ta pati šviesa apšviečia mus visus , bet visi reaguojame į ją skirtingai. Vieni auga joje išnykdami - dėkoja už viską , ką turi, ir taip sėja taiką pasaulyje, tuo tarpu kiti kapstosi savo "aš" darže, ir rytdienos baimė užgožia jiems saulę . Niūriose ateities prognozėse dauguma nebemato jokios išeities .
Skirtumas tame , ar apie Dievą mes tik samprotaujame , ar girdime Viešpatį savyje ir save suvokiame Dieve .

Svarbu ne kur ir ką mes studijavome ,
o tai , kaip naudojamės tuo , ką žinome dabar .

Jei sakai , kad regi šviesą , o nematai duobės po savo kojom , tai tu esi aklas - toks pats , kaip ir tik "čia ir dabar" gyvenime tematantis .
Nors okulistai koreguoja žmogaus regą , tačiau jis vistiek temato tik tai, ką supranta . Tik tai ir tedomina žmogų.

Daug kalbame apie atsakomybę už žodį .
Kalbame ir klausomės ar gražiai išsireiškėme .


GĖLĖS KERAI

Turguje pirktas žiedas kvepia centais ,
pievoje rastas – gimtine.
Savęs suvokimas formuoja mūsų požiūrį į gyvenimą

Mes arba raukomės, arba apgobiame dėkingumu savo dieną .
Grindinio mozaikoje po kojomis išryškėjo mano portretas .

Komentarai
  • Algirdas
    2020 m. Rugpjūčio 21 d., 11:11
    "Mes arba raukomės, arba apgobiame dėkingumu savo dieną .
    Grindinio mozaikoje po kojomis išryškėjo mano portretas .",-puikus reziumė Jūsų išsakytų minčių, ir nuo savęs dar pridedu,-mūsų portretai vis dar ryškėja...ryškėja...
    Gerų dienų, žadinančių grindinių mozaikų Jums.