Pradžia / Knygos
 

Pasirodė „Anima Mundi“ žurnalas MENAS (Anima Mundi magazine ART)

Ką tik dienos šviesą Šiauliuose išvydo AMA (Anima Mundi Academia) nepriklausomas meno žurnalas ‚Anima Mundi“. Savito stiliaus, originalaus turinio, puikios poligrafijos leidinys. Šis leidinys - anglų kalba, orientuotas į pasaulinę auditoriją.

Radikaliai.lt
2021 m. Rugsėjo 15 d., 12:07
Skaityta: 113 k.
Pasirodė „Anima Mundi“ žurnalas MENAS (Anima Mundi magazine ART)

Jame bendradarbiauja tiek Lietuvos tiek ir skirtingų pasaulio šalių meninkai. Autorių geografija nusidriekia nuo Europos iki Azijos, Amerikos. Autorius pirmąjame žurnalo numeryje reprezentuoja JAV (Renay Elle Morris, Nyderlandai (Jacob Berghof), Sakartvelas (Nata Buachidzė, Aleko Lomadzė), Latvija (Aina Putnina), Lietuva (Kornelijus Užuotas, Augustė Santockytė) Japonija (Yoshioka Masato, Kitami Takashi, Ohara Kiyoshi, Enoki Toshiyuki, Isao Tamoda, Ueda Yasuyuki, Sasomoto Masaaki), Vokietija (Dolores Mephistopheles, Graikija (Mike Petrakis), Turkija (Cetin Eroka), Iranas (Elmira Shokr Pour). Tekstus ir visus šio numerio interviu ruošė leidinio redaktorė Zita Vilutytė, kitus tekstus paruošė Jurgis Dieliautas. Kolekcijų rubriką pristato Ričardas Jakutis. Žurnalo dizainerė - Eva Buzaitė.

Žurnalas vienija daugybę rubrikų ir aprėpia gausybę skirtingų temų. Yra klasikinių ir visai naujų, nelabai būdingų temų meno žurnalams. Čia aptariamos, analizuojamos, diskutuojamos plačios ir aktualios meno temos. Pateikiami tiek jau žinomi, pasaulinį įvertinimą turintys autoriai, tiek visai jauni, tačiau talentingi, savo potencialą ir menines ambicijas rodantys autoriai. Žurnalą puošia viršelyje JAV meninkė, fotografė Renay Elle Morris. Jau pirmuose puslapiuose su ja rasite platų ir intriguotą interviu. Atskiros rubrikos yra skirtos pačios akademijos AMA pokalbiams, pasisakymams, interviu, parodų aptarimams. Pokalbiuose, autoriniuose interviu yra ieškoma tokių užklausų, kurios leistų įžengti į atskiro menininko kūrybinę erdvę, kur būtų galima pasižvalgyti po žinomus ir nelabai žinomus kūrybos užkulisius. Interviu su Jacobu Berghofu, Aina Putnina, Dolores Mephistopheles, Nata Buachidze, visi jie kaip skirtingų tradicijų menininkai paties dėsto savo kūrybos aktualumo principus, polemizuoja su nusistovėjusia tradicija. Šie keli pirmojo žurnalo numerio interviu yra meno kaip socialinio tyrimo pavyzdys. Iš jų užklausų aiškėja meno universalumo, skirtybių integralumo galimybės. Menininkai skirtingais akcentais dėlioja tuos pačius meninės, estetinės komunikacijos prncipus, universalios raiškos aspektus.

Jau yra įvykusi pirma Anima mundi migruojančios galerijos paroda. Šiame leidinyje yra pristatomas tapytojas K. Užuotas ir jo naujoji tapybinė stilistika. Jaunųjų autorių rubrikoje debiutuoja savito braižo tapytoja A. Santockytė. Žurnalas pretenduoja ieškoti pateikti savitą stilių tiek poligrafine prasme, tiek turiniu aspektu. Todėl kiekviena rubrika čia savita, nedubliuojanti. Esė rubrika pretenduoja tapti ne tik meno tyrėjų prisistatymo vieta, bet ir aukštosios stilistikos, tyrimo gelmės paieškos vieta. Šį kartą save ir poetinio mąstymo prisncipus, esė pristato filosofas Jurgis Dieliautas. „Kolekcijų“ rubrikoje yra niša kolekcijas prisistatyti Lietuvos kolekcininkams. Šiuo atveju save pristato Evaldas Rimšelis. Rubrika "Galerija" šį kartą mus nukelia į Japoniją ir yra pateikiama „Dorado galerija“. Nuolat žurnalas žada skirti didžiulį dėmesį konceptualumui. Šiame numeryje aibę su tuo susijusių klausimų iškelia graikas Mike Petrakis. Kuruojamas kolekcijas atstovauja iranietė Elmira Shokr Pour bei kartvelas Aleko Lomadzė. 

Naujas žurnalas ne tik kupinas ateities iniciatyvų plėsti, kurti, steigti naujas rubrikas, bet ir tobulinti turinį. Stilistine prasme šis žurnalas yra lėtojo skaitymo žurnalas. Šis leidinys plėtoja pagrindines AMA įdėjas, ieškoti ryšių, plėtoti meninį dialogą, ieškoti simbolinių sąveikos galimybių tarp skirtingų šalių menininkų.

                                                            Jurgis Dieliautas AMA

Komentarai