Pradžia / Didysis Žaidimas
 

Tamsos blizgis

- Didysis Apuoke, ar yra kažkoks ypatingas laikas, kai atsiskleidžia paslaptys, sublizga tamsa? – paklausė Guru Guru. - Tai užburta akimirka prieš pat aušrą, - atsakė sparnuotis.

Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis
2017 m. Rugsėjo 07 d., 11:18
Skaityta: 19 k.
http://www.animalstown.com nuotr.
http://www.animalstown.com nuotr.

Tamsos blizgis

Nematomų žuvų blizgės

Mano didėjanti blizgė viršugalvy

Ir mėnulis

Ar jie susiję?

- Guru Guru, nepagautos svajonių žuvys, pavirtę nematomomis blizgėmis, pakyla virš vandens ir užpildo dangaus skliautą žvaigždėmis, o Mėnulis, nevykėlis žvejys, vis žiūri, žiūri į ežero paviršių, ieškodamas stebuklingo tinklo, galinčio į nakties tamsą ištraukti žmonių vienpuses abejones - šviesti ar užgesti, plaukti dangumi ar vandeniu...

Žuvys danguje neranda vietos

Nes tai okeanas

Okeane vandens jos neranda

Nes tai dangus

- Erdviškai susirūpinęs Mėnulis nupliko, ir jo plaukai pavirto kometomis...

- Saulė motulė paglostė Mėnulį, ir jis sprogo.

- O tada Mėnulis, pavirtęs meteoritų lietumi, nukrito ant žemės akmens skalda, kelio duona, todėl tu gali keliauti dangišku plentu. Nepamiršk, kelias - tai vienintelė vieta, kur tavęs nepaveja skaudi praeitis, kur tu gali būti laisvas, - aiškino Didysis Apuokas.

- Vis girdžiu ar skaitau - mokslininkai atrado 1000000000 kartų už Saulę didesnę juodąją skylę ir panašiai... Ar mes nugarmėsime į ją? Pasaulis pasikeitė po pirmojo atominio bandymo Trinity ir pirmųjų ant Japonijos numestų bombų. Dabar būti ciniku madinga, stilinga. Kodėl?

- Todėl, kad tu esi Tikroji, Vienintelė Juodoji Skylė, ir kasdien sprogsti, ciniškai, melodramiškai, romantiškai, racionaliai, kvailai, išmatuojamai ir neaprėpiamai...

- O gal mes visi juodosios skylės, nes jos nori šviesos, susiurbia ją, mes, kurie norime šviesos, taip pat ją pasiimam...

Užgeso tamsa, aušo... Didysis Apuokas nuskrido ilsėtis, o Guru Guru patraukė žvyrkeliu pasitikti naujos nakties.

Kalnas, miškas, kelias, priešaušris

Komentarai